ทันตกรรมดิจิทัล

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางทันตกรรมมีความก้าวหน้าและทันสมัยจากระบบอนาลอค มาเป็นดิจิทัล โดย ทันตแพทย์สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวางแผนการรักษาและช่วยในการรักษาผู้ที่ปัญหาสุขภาพช่องปากด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ SWC Dental เราให้ความสำคัญในการให้บริการทันตกรรม เราได้นำเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่เป็นระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการวางแผนการรักษาและให้การรักษาต่างๆ เช่น การปลูกรากฟันเทียม การจัดฟันใส การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด การทำวีเนียร์และครอบฟัน เป็นต้น การใช้เทคโนโลยีระบบดิจิทัลช่วยให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้รับบริการจะได้รับการรักษาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และสามารถเห็นผลการรักษาก่อนตัดสินใจรับการรักษาได้ ทั้งนี้เทคโนโลยีระบบดิจิทัลสามารถทำให้ผู้รับบริการทราบข้อมูลการรักษาโดยรายละเอียดและชัดเจนตั้งแต่ก่อนรับการรักษาจนกระทั้งเสร็จสิ้นการรักษา

เทคโนโลยีระบบดิจิทัลที่ SWC Dental

เครื่องสแกนฟัน 3 มิติ iTero

เครื่องสแกนฟัน iTero เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สแกนฟันแทนการใช้วัสดุพิมพ์ปาก เมื่อสแกนฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบฟันของคนไข้เป็นไฟล์ดิจิทัล ซึ่งใช้กับการจัดฟันใส invisalign เพื่อได้รับเครื่องมือจากอเมริกา เร็วขึ้นกว่าการพิมพ์ฟันปกติประมาณ 2 อาทิตย์ อีกทั้งยังสามารถส่งงานใส่ฟันติดแน่นต่างๆ ให้ห้องแลปทันตกรรมทางออนไลน์ ทำให้สามารถผลิตชิ้นงานได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

Intraoral scanner

Digital Surgical Guide

เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวางแผนการปลูกรากฟันเทียม โดยการนำภาพ x-ray 3 มิติ (CT Scan) และภาพสแกนฟัน 3 มิติ มารวมกันด้วยปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทันตแพทย์มองเห็นรายละเอียดและวางแผนตำแหน่งการปลูกรากฟันเทียมได้อย่างแม่นยำ

Surgical guide

Dolphins

เป็นโปรแกรมการวางแผนการผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน 3 มิติ ซึ่งทำให้ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นรายละเอียดและวางแผนตำแหน่งการผ่าตัดขากรรไกรได้อย่างแม่นยำ

Dolphin

3D printer

เครื่องพิมพ์แบบฟัน 3 มิติ สามารถพิมพ์แบบฟันจากการสแกนฟัน ทดแทนแบบฟันปูนในอดีต อีกทั้งยังสามารถพิมพ์เครื่องมือทางทันตกรรมเพื่อให้คนไข้ใช้ได้อีกหลายชนิด เช่น เฝือกสบฟัน ฟันปลอมถอดได้ สเตนท์สำหรับการผ่าตัด สเตนท์สำหรับการผ่าตัดขากรรไกร เป็นต้น

3D printer