Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


  วัน/เวลานัด

  ครอบฟัน
  Crown

  การทำครอบฟันเป็นการบูรณะและปกป้องฟันที่ได้รับความเสียหาย แตกหัก หรือได้ผ่านการรักษารากฟัน โดยทันตแพทย์จะทำการครอบฟันซี่นั้นด้วยวัสดุประเภทต่างๆ เพื่อให้ฟันซี่นั้นมีรูปร่างและประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีดังเดิม ข้อแตกต่างระหว่างวีเนียร์กับครอบฟันคือ วีเนียร์จะคลุมเฉพาะผิวฟันด้านหน้า ส่วนครอบฟันจะสวมคลุมรอบตัวฟัน  ครอบฟันสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟันที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้ฟันซี่นั้นๆสามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติอีกครั้ง ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้ปัจจุบันครอบฟันมีลักษณะ และสีคล้ายคลึงกับฟันธรรมชาติ

  ขั้นตอนทำครอบ

  คุณประโยชน์ของครอบฟันมีดังนี้

  • ช่วยปกป้องฟันที่อ่อนแอ เนื่องจากแตก หัก บิ่น มีการผุมาก หรือได้รับการรักษารากฟัน และช่วยให้มีความแข็งแรงดังเดิม
  • ช่วยปกปิดฟันซี่เดิมที่ไม่สวยงาม ด้วยครอบฟันที่มีรูปร่างและสีฟันที่สวยตามที่ต้องการ
  • ช่วยให้สามารถรักษาตำแหน่งฟันและประสิทธิภาพการทำงานให้เหมือนดังเดิม
  • ช่วยบูรณะฟันที่มีรูผุใหญ่ หรือมีวัสดุอุดเดิมที่ใหญ่เกินไปได้
  • เป็นองค์ประกอบในการทำสะพานฟัน
  • ช่วยบูรณะและคงสภาพการสบฟันของผู้ป่วยตามธรรมชาติ
  • เป็นองค์ประกอบหนึ่งของรากฟันเทียม
  • ช่วยให้มีรอยยิ้มที่สวยงาม

   

  ประเภทของครอบฟัน

  krf1 krf2 ครอบฟันโลหะ
  ครอบฟันแบบเซรามิกผสมโลหะ ครอบฟันแบบเซรามิกล้วน ครอบฟันแบบโลหะล้วน

  ครอบฟันประเภทเซรามิกผสมโลหะ และแบบเซรามิกล้วนนั้นจะมีสีฟันที่เหมือนฟันจริงตามธรรมชาติ โดยทันตแพทย์มักจะแนะนำให้ผู้เข้ารับบริการเลือกใช้ครอบฟันแบบเซรามิกผสมโลหะสำหรับการทดแทนฟันกรามซึ่งใช้ในการบดเคี้ยว และแบบเซรามิกล้วนในการทดแทนฟันหน้า ซึ่งครอบฟันแบบเซรามิกล้วนนั้นจะมีความใส สวยงาม เหมือนฟันตามธรรมชาติ ส่วนครอบฟันแบบโลหะล้วนนั้นจะใช้ในกรณีที่คนไข้ต้องการความแข็งแรง และทนทาน โดยไม่ต้องการความสวยงาม

  วิธีการดูแลรักษาครอบฟันของคุณ

  1. ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
  2. ควรให้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งบริเวณฟันที่ได้รับการครอบ
  3. ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน

  สะพานฟัน (Bridge)

  ขั้นตอนทำสะพานฟัน

  สะพานฟันคือฟันปลอมแบบติดแน่นที่ประกอบด้วยครอบฟันมากกว่าหนึ่งซี่ที่เชื่อมติดกันเหมือนสะพาน ครอบลงบนฟันธรรมชาติ เพื่อทดแทนฟันซึ่ข้างเคียงที่สูญเสียไป ในการรักษาทางทันตกรรมด้วยการใส่สะพานฟัน ทันตแพทย์จำเป็นที่จะต้องทำการกรอฟันซี่ข้างเคียงเพื่อใช้เป็นหลักยึดสะพานฟัน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของฟันธรรมชาติที่ใช้เป็นหลักยึดสะพานฟันได้

  ข้อดีของสะพานฟัน

  สะพานฟันเป็นฟันปลอมชนิดติดแน่น ทำให้คนไข้มีความรู้สึกเหมือนฟันธรรมชาติ ไม่รู้สึกรำคาญ ไม่ต้องถอดเข้า-ออก แลดูสวยงาม

  ข้อเสียของสะพานฟัน

  1. เนื่องจากหลักที่ใช้ยึดสะพานฟันนั้นยังคงเป็นฟันตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการผุของฟันใต้สะพานฟัน
  2. กาวหรือซีเมนต์ที่ใช้ในการยึดติดสะพานฟันอาจหมดสภาพตามกาลเวลา
  3. สะพานฟันจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจสภาพอย่างเป็นประจำ
  4. ต้องมีการกรอฟันข้างเคียง ซึ่งทำให้ฟันเหล่านี้มีโอกาสผุต่อได้ง่ายกว่าฟันที่ไม่ถูกกรอ

  สะพานฟัน มีอายุการใช้งานยาวนานเท่าใด

  ถ้าคนไข้ทำความสะอาดได้ดี สะพานฟันก็สามารถคงอยู่ได้ตลอด แต่บางครั้งก็อาจหลวมและหลุด ออกมาได้ คนไข้ควรรีบนำกลับมาให้ทันตแพทย์รีบทำการยึดลงไปใหม่ ก่อนที่ฟันจะมีการเคลื่อนตัว ทำให้ใส่สะพานฟันไม่ลงได้ อีกทั้งควรหลีกเลี่ยง อาหารแข็ง น้ำแข็ง หรือของแข็งต่างๆ เพราะจะทำให้พอร์ซเลนบิ่นแตกหักได้