กิจกรรมของคลินิก

ทางคลินิกได้รวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ ที่บุคลากรของคลินิกได้ทำประโยชน์ต่อสังคมในหลายๆด้านมาไว้ที่นี่

ผศ.ทพ.ดร. วีรชัย สิงหถนัดกิจ ได้ไปออกหน่วยทันตกรรม เพื่ […]

อ่านต่อ

อ.ทพ.ดร. ธีรวัฒน์ โตสิริวัฒนพงศ์ ได้ถูกรับเชิญไปบรรยายใ […]

อ่านต่อ

ผศ.ทพ.ภควัตร ชาตริยานุโยค ได้รับเชิญไปบรรยายในการประชุม […]

อ่านต่อ

ผศ.ทพ. ภควัตร ได้รับเชิญไปบรรยายวิชาการ ในงาน Bone &amp […]

อ่านต่อ

ผศ.ทพ.ภควัตร ได้รับเชิญไปบรรยายร่วมกับ ผู้บรรยายที่มีชื […]

อ่านต่อ

ผศ.ทพ.ภควัตร ได้รับเชิญไปบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชา […]

อ่านต่อ