Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


  วัน/เวลานัด

  รักษารากฟัน
  Root Canal

  รักษารากฟันย่านรังสิตโดยอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  การรักษารากฟันคืออะไร?

  การรักษารากฟัน คือการรักษาฟันที่ผุลึกทะลุโพรงประสาทฟัน ซึ่งส่วนใหญ่คนไข้มักจะมีอาการเสียวฟัน หรือ ปวดฟันขั้นตอนคือ กำจัดเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันที่มีการอักเสบ ติดเชื้อ หรือตายออกไป เพื่อบรรเทาอาการปวด จากนั้นจะอุดปิดคลองรากฟันด้วยวัสดุพิเศษ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแทรกซึมเข้าไปในคลองรากฟันได้อีก โดยฟันที่ได้รับการรักษารากฟัน ควรจะต้องได้รับการทำ เดือยฟัน และ ครอบฟันด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันซี่นี้แตกในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากฟันที่ได้รับการรักษารากฟัน มักจะเหลือเนื้อฟันน้อย ซึ่งเกิดจากการที่มีขนาดของรอยผุที่ใหญ่ รวมทั้งในกระบวนการรักษารากฟันที่เอาเนื้อเยื่อเส้นประสาทออกไปเพื่อไม่ให้ปวดฟันหรือเสียวฟันก็ทำให้ฟันเปราะกว่าปกติ

  คลินิกทันตแพทย์สว่าง รักษารากฟัน รังสิต

  สาเหตุของปัญหา

  • ฟันผุลึกที่ไม่ได้รับการรักษา ทำให้เชื้อแบคทีเรียลุกลามเข้าไปข้างในโพรงประสาทฟัน จนนำไปสู่อาการปวดฟันหรือเสียวฟัน
  • วัสดุอุดมีขนาดใหญ่และลึกมาก เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ต้องรักษารากฟันเช่นเดียวกัน
  • ฟันได้รับอุบัติเหตุ เช่น จากการเล่นกีฬา ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้นานอาจเป็นอันตรายต่อโพรงประสาทฟันได้
  • ฟันร้าว
  • ฟันแตก

  ขั้นตอนการรักษา

  คลินิกทันตแพทย์สว่าง รักษารากฟัน ดอนเมือง

  การรักษารากฟันจะใช้ระยะเวลาที่มาพบทันตแพทย์ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการประมาณ 1-3 ครั้ง เนื่องจากฟันที่ต้องได้รับการรักษารากฟันนั้นส่วนใหญ่จะมีความแข็งแรงน้อยลง เนื่องจากการสูญเสียเนื้อฟันไปมากจากฟันผุ ดังนั้นการทำเดือยฟันและครอบฟันจึงมีความสำคัญเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติเดิม ฟันที่ได้รับการรักษารากฟันสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาความสะอาด และการใช้งานของคนไข้

  การรักษารากฟันเป็นขั้นตอนทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำส่วนของเนื้อฟันที่ติดเชื้อหรือเสียหายออกไป และทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่ในคลอรากฟัน จากนั้นจะทำการอุดด้วยวัสดุเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้การรักษารากฟันให้เสร็จสิ้นมักต้องมีการนัดหมายกับทันตแพทย์หลายครั้ง เพื่อติดตามผลและให้เป็นไปตามกระบวนการรักษา

  1. การนัดหมายครั้งแรก

  คลินิกทันตแพทย์สว่าง รักษารากฟัน ลำลูกกา

  หลังจากที่ทันตแพทย์ตรวจดูสภาพฟัน ทำการเอ็กซ์เรย์เพื่อพิจารณาความเสียหายของเนื้อฟัน และได้ลงความเห็นว่า สมควรที่จะรักษารากฟัน ทันตแพทย์ก็จะทำการเปิดโพรงประสาทฟันเพื่อกำจัดเนื้อฟัน และเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน ที่ติดเชื้อออกไป จากนั้นจะทำความสะอาดคลองรากฟัน และใส่ยาลงในคลองรากฟัน เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อาจหลงเหลือ และป้องกันการกลับมาติดเชื้อ

  2. การนัดหมายครั้งที่สอง

  คลินิกทันตแพทย์สว่าง รักษารากฟัน ปทุมธานี

  ทันตแพทย์จะทำการอุดคลองรากฟันด้วยวัสดุคล้ายยางที่เรียกว่า ‘gutta-percha’ โดยวัสดุนี้จะใช้สำหรับปิดคลองรากฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเข้ามา เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มเติม โดยทันตแพทย์จะทำการอุดฟันชั่วคราวเพื่อป้องกันฟันจนกว่าจะถึงกำหนดการนัดหมายครั้งต่อไป เนื่องจากฟันซี่ดังกล่าวต้องได้รับการบูรณะโดยวัสดุอุดถาวร หรือการใส่เดือยฟันและครอบฟัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและปริมาณเนื้อฟันที่เหลืออยู่

  3. การนัดหมายครั้งที่สาม

  คลินิกทันตแพทย์สว่าง ครอบฟัน รังสิต

  สำหรับการนัดหมายครั้งนี้ จุดประสงค์คือเพื่อใส่เดือยฟันซึ่งใช้ทดแทนส่วนของฟันที่ถูกทำลายไปจากฟันผุ แล้วค่อยกรอแต่งฟันสำหรับทำครอบฟันถาวร แล้วส่งแลปไปทำชิ้นครอบฟันถาวร

  4. การนัดหมายครั้งที่สี่

  คลินิกทันตแพทย์สว่าง ครอบฟัน ปทุมธานี

  สำหรับการนัดหมายครั้งที่สี่ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ทันตแพทย์จะเอาวัสดุอุดชั่วคราวออกและแทนที่ด้วยวัสดุอุดถาวรหรือที่เรียกว่าครอบฟัน สิ่งนี้จะช่วยปกป้องฟันและป้องกันไม่ให้ฟันแตกหรือร้าว เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ อย่างไรก็ตามทันตแพทย์อาจแนะนำให้นัดติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าฟันที่รักษาไปสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  ถึงแม้ว่าการรักษารากฟันให้เสร็จสิ้นต้องผ่านกระบวนการนัดหมายหลายครั้ง แต่ถ้าเทียบกับประโยชน์ระยะยาวของการรักษาฟันถือว่าคุ้มค่า เนื่องจากเป็นการยืดอายุให้ฟันธรรมชาติอยู่คู่กับช่องปากและสามารถใช้งานไปได้อีกยาวนาน

  ทั้งนี้ทั้งนั้นคนไข้ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานหรือใช้ฟันบดเคี้ยวอาหารที่มีความแข็ง เช่น น้ำแข็ง ถั่ว กระดูก เพราะจะทำให้เกิดฟันร้าว ฟันแตก ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟันที่ได้รับการรักษารากฟันนั้น จะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับฟันธรรมชาติซี่อื่น ๆ เนื่องจากเนื้อฟันที่เหลือน้อย

  การรักษารากฟัน แบ่งเป็นกี่ประเภท?

  1. การรักษารากฟันด้วยวิธีปกติ : เป็นการรักษาด้วยการนำเอาส่วนที่ติดเชื้อในคลองรากฟันออก แล้วทำความสะอาด และอุดปิด เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปได้อีก
  2. การรักษารากฟันด้วยวิธีการผ่าตัดปลายรากฟัน : เป็นการผ่าตัดที่ปลายรากฟัน โดยตัดที่ปลายรากออก ด้วยการใช้กล้อง Microscope

  ข้อปฎิบัติหลังการรักษารากฟัน

  1. หลีกเลี่ยงการรับประทานหรือใช้ฟันบดเคี้ยวอาหารแข็ง เช่น น้ำแข็ง ถั่ว กระดูก เพราะจะทำให้เกิดฟันร้าว ฟันแตก ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟันที่ได้รับการรักษารากฟันนั้น จะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับฟันธรรมชาติซี่อื่น ๆ เนื่องจากเนื้อฟันที่เหลือน้อย
  2. รีบมาพบทันตแพทย์ทันทีเมื่อวัสดุอุดชั่วคราวหลุด
  3. มาตามนัดหมายทุกครั้ง เพื่อป้องกันโอกาสที่จะต้องถอนฟันระหว่างการรักษารากฟัน

  สำหรับใครที่สนใจอยากเข้ารับการรักษารากฟัน โดยเฉพาะในย่านรังสิต ขอแนะนำคลินิกทันตแพทย์สว่าง คลินิกที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษารากฟัน เดินทางสะดวกสำหรับผู้ที่อยู่ในย่านปทุมธานี ดอนเมือง ลำลูกกา คลองหลวง พร้อมให้การรักษาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงบริการครอบฟัน ตอบโจทย์ชาวปทุมธานีและรังสิต โดยอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล