Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


  วัน/เวลานัด

  ประวัติ ผศ.ทพ. ภควัตร ชาตริยานุโยค
  02-about_28

  การศึกษา

  • Diplomate American Board of Oral Implantology
  • Diplomate International Congress of Oral Implantologists
  • Diplomate American Board of Prosthodontics
  • Certificate in Orthodontics
   Siam Orthodontics Center, 2015
  • Implant dentistry fellowship
   Center for Implant Dentistry, Loma Linda University, USA, 2010
  • Master of science
   The Ohio State University, USA, 2009
  • Certificate in advanced prosthodontics
   The Ohio State University, USA, 2009
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2006
  • นิติศาสตร์บัณฑิต
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2005
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2004

  ใบประกอบโรคศิลป์

  • USA Dental Licensure TX 26319, 2011 – ปัจจุบัน
  • ใบประกอบโรคศิลป์สาขาทันตกรรม เลขที่ 8502, 2004 – ปัจจุบัน

  เกียรติประวัติ

  • 1st Place for presentation at the 58th annual meeting of American Academy of Implant Dentistry

  วารสารที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศ

  • Chatriyanuyoke P, Lu C, Suzuki Y, Lozada JL, Kan JY, Rungcharassaeng K, Goodacre CJ. Nasopalatine Canal Position Relative to the Maxillary Central Incisors: A Cone Beam Computed Tomography Assessment. J Oral Implantol. 2012;38(6):713-7
  • Kan JY, Rungcharassaeng K, Roe P, Mesquida J, Chatriyanuyoke P, Caruso JM. Maxillary Central Incisor-Incisive Canal Relationship: A Cone Beam Computed Tomography Study. Am J Esthet Dent 2012; 2(3): 180-7

  ผู้บรรยายในงานประชุมต่างๆ

  • Keynote Speaker, International Symposium
   Anterior Implant Esthetics: Just make it simple!. The 2nd Thai-German Congress TPDA-DGOI. January, 2014, Bangkok, Thailand
  • Invited Speaker, International Symposium
   • 1-Step Implant Placement with Bone Augmentation in Severely Pneumatized Sinus: Are we challenging the paradigm?. Astra Tech Day Bangkok, November 2014, Bangkok, Thailand
   • Immediate Implant Placement in Infected Site. 9. Internationales Wintersymposium der DGOI in Zurs. February, 2014, Zurs, Austria
   • Immediate Implant in Infected Sites: Myth or Fact? Bone & Tissue Day Bangkok, August 2013, Bangkok, Thailand
   • Immediate Implant Placement in Infected Site: Is It for Real?. The 2nd Bangkok
   • Implant Symposium, November 2012, Bangkok, Thailand
   • Implant Prosthodontics in Completely Edentulous Patients. The 44th Annual Carl O. Boucher Prosthodontics Conference, April 2009, Columbus, OH, USA
  • Invited Speaker, National Symposium
   • Integration of Surgical, Periodontal, & Restorative Rationale for Anterior Implant Esthetics. May 2014, Phuket, Thailand
   • Orthodontics-Implant Space Management. 2014 Annual Meeting of the
   • Orthodontics Society and Research of Thailand, May 2014, Bangkok, Thailand
   • Increasing Keratinized Gingiva around Dental Implant: What?, When?, & How?. Study Club by Dentsply Implants, September 2013, Bangkok, Thailand
   • Treatment Planning for Ideal Restorations. 1st TADI-TPA Technical days, August 2013, Bangkok, Thailand
   • Immediate Implant Placement: Try me! May 2013, Kon Kaen, Thailand
   • Keratinized Gingiva: Does It Really Matter around Dental Implants? PDAT-DGOI Basic Implantology Course, November 2012, Bangkok, Thailand
   • Implant Prosthodontics in Completely Edentulous Patients. ITI Study Club, October 2012, Bangkok, Thailand
   • Fresh Extraction Socket Site Development: Surgical & Prosthodontics Rationale. Thai Prosthodontics Association, September 2012, Bangkok, Thailand
   • Bone Ring Technique: What’s New? Ankylos Day, July 2012, Bangkok, Thailand
   • Implant Prosthodontics in Completely Edentulous Patients. AIC Prosthodontics Conference, September 2011, Bangkok, Thailand

  ประสบการณ์ในการสอนทันตแพทย์

  • อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันต่างๆ ดังต่อไปนี้
   • Loma Linda University, USA, 2011-ปัจจุบัน
   • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2013-ปัจจุบัน
   • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2015-ปัจจุบัน
   • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2011-2013
   • The Ohio State University, USA, 2006-2009
  • อาจารย์ประจำ คณะทันตแพทยศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2004-2005
  คลินิกทันตแพทย์สว่าง รังสิต ศูนย์บริการทันตกรรมอันดับ 1

  รู้จักคลินิก

  คลินิกทันตแพทย์สว่าง ศูนย์ให้บริการด้านทันตกรรมที่ทันสมัย อันดับ 1 ในย่านรังสิต ให้บริการโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้บริการทำฟัน จัดฟัน รักษารากฟัน รวมถึงรักษาโรคในช่องปากต่างๆ มามากกว่า 40 ปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2518 โดย ทันตแพทย์ สว่าง ชาตริยานุโยค ในตลาดในของรังสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็น คลินิกทันตกรรมชั้นหนึ่ง แห่งแรก ของรังสิต ต่อมา ในปี พ.ศ. 2525 ได้มีการย้ายสถานที่ของคลินิกมาอยู่ใน บริเวณปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของตลาดรังสิต และได้เปลี่ยนการบริหารงานเป็นทันตแพทย์ เฉพาะทางหลายสาขามาทำงานร่วมกัน ที่ยังคงรักษามาตรฐานศูนย์ทันตกรรมชั้น 1 มายังต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้

  โดยปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ภควัตร ชาตริยานุโยค บุตรของ คุณหมอสว่าง ซึ่งจบการศึกษา และ เป็นอาจารย์จากสหรัฐอเมริกา ได้เข้ามาปรับปรุง และ ยกระดับคลินิกให้ทัดเทียมกับมาตรฐานจากทาง สหรัฐอเมริกา โดย คุณหมอ ภควัตร เป็นทันตแพทย์ไทยคนแรกและคนเดียวในเอเชียแปซิฟิกและมีอยู่เพียง 5 คนในโลก ที่ได้รับอเมริกันบอร์ด 2 ใบ ทางด้าน ทันตกรรมประดิษฐ์(ใส่ฟัน)และรากเทียม ดังนั้น คนไข้จึงมั่นใจได้ เลยว่าฟันของคุณได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเหมือนปรัชญาของคลินิกเรา “Confidence since 1975”

  หลักการดูแลคนไข้

  ที่คลินิกทันตแพทย์สว่าง รังสิต คนไข้จะได้รับการตรวจ วิเคราะห์ ทำฟัน จัดฟัน จัดฟันใส รักษารากฟัน รวมไปถึงการรักษาโรคในช่องปาก และกระดูกขากรรไกร อย่างเป็นระบบ เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ผู้ป่วยจะได้รับคำอธิบายถึงสาเหตุของโรคและการป้องกัน รวมทั้งทางเลือกในการรักษา ตามหลักวิชาการ หากพบว่ามีความต้องการรักษาในสาขาอื่นร่วมด้วย ผู้ป่วยจะได้รับการส่งต่อเพื่อปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางในสาขานั้น ๆ

  วิสัยทัศน์

  คลินิกทันตแพทย์สว่าง ผู้นำทางด้านทันตกรรมที่ให้การดูแลและรักษาด้วยความห่วงใยระดับสากล มาตรฐานสหรัฐอมริกา

  นโยบาย

  คลินิกทันตแพทย์สว่าง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงสุด ด้วยความคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัย และความพึงพอใจของคนไข้เป็นสำคัญ