Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


  วัน/เวลานัด

  จัดฟันแบบใส (invisalign)

  การจัดฟันแบบใสคืออะไร

  การจัดฟันแบบใสเป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้การออกแบบชุดเครื่องมือเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคล

  ข้อเด่นของการจัดฟันแบบใส คือ การใช้คอมพิวเตอร์คำนวณแบบของชุดเครื่องมือออกมา ตามที่ทันตแพทย์ได้ตรวจสอบสภาพฟันของคุณ และกำหนดเป้าหมายร่วมกันกับวิศวกรเฉพาะด้าน เมื่อได้รูปแบบของชุดเครื่องมือทั้งชุดแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิต สิ่งที่คุณจะได้รับคือ เครื่องมือที่เป็นครอบฟันมีลักษณะใส ไม่มีเหล็ก ไม่มีลวดจัดฟัน เป็นเสมือนปลอกใสครอบฟันที่ทำจากวัสดุแข็งแรงพอที่จะทำให้ฟันของคุณเคลื่อนไปตามตำแหน่งที่ต้องการได้ เครื่องมือจัดฟันชนิดนี้ จะบางใสเคลือบไปกับฟันของคุณ จนแทบสังเกตไม่เห็นว่าคุณกำลังจัดฟันอยู่ และเนื่องจากเป็นเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ เรื่องของการทำความสะอาดจึงไม่ยุ่งยาก คุณสามารถถอดเครื่องมือออกมาทำความสะอาดทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร พร้อมๆกับการแปรงฟันหลังอาหารรวมทั้งใช้ไหมขัดฟันไปตามปกติ ดังนั้นจุดเด่นของการจัดฟันแบบใส จึงเป็นเรื่องของความสะดวก และความสวยงาม แต่ข้อจำกัดคือ การเลือกเคสที่เหมาะสมกับการจัดฟันแบบนี้ เพราะการจัดฟันแบบใสนี้ไม่สามารถคลื่อนฟันได้มากเท่ากับการจัดฟันแบบอื่นๆ และค่าใช้จ่ายยังสูงกว่าอีกด้วย

  เปรียบเทียบข้อดีระหว่างจัดฟันธรรมดาจัดฟันแบบใสชนิดถอดออกได้

  เครื่องมือถอดได้แบบใส

  เหล็กจัดฟัน

  การมองเห็น

  เป็นสีใส เลยมองไม่เห็น

  มองเห็นเหล็กจัดฟัน

  กรณีฉุกเฉิน

  ไม่ต้องกังวลเรื่องเหล็กจัดฟันหลุด

  คนไข้ต้องระวังเวลาทานอาหาร เพราะเหล็กมีโอกาสหลุดได้ง่าย

  การดูแลรักษาความสะอาด

  คนไข้สามารถแปรงฟันได้ง่าย การดูแลรักษาความสะอาดก็ไม่ยาก

  การดูแลยากกว่าเนื่องจากมีเหล็กจัดฟันอยู่บนฟัน

  ความสบาย

  คนไข้รู้สึกสบายมากกว่า

  คนไข้ต้องใช้เวลาปรับตัว และเหล็กจัดฟันมักทำให้เกิดการระคายเคืองในช่องปาก

  ราคา

  ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

  ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า

  การรับประทานอาหาร

  รับประทานอาหารได้ตามปกติ

  ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่แข็ง หรือเหนียว

  ความร่วมมือของคนไข้

  ต้องการความร่วมมือสูง คนไข้ต้องใส่เครื่องมือเอง

  ไม่ต้องการความร่วมมือมาก