Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


  วัน/เวลานัด

  ฟันปลอมถอดได้
  Denture

  เป็นเครื่องมือทางทันตกรรมที่ใช้เพื่อทดแทนฟันที่หายไปรวมถึงเนื้อเยื่อโดยรอบ การทำฟันปลอมจะทำให้ดูใกล้เคียงฟันธรรมชาติของคุณที่สุด ซึ่งจะช่วยทำให้รอยยิ้มของคุณดูดีขึ้น ป้องกันไม่ให้ผิวหน้าดูหย่อนคล้อยจากการสูญเสียฟันไป โดยการหนุนในส่วนของแก้มและริมฝีปาก นอกจากนี้ฟันปลอมจะช่วยให้คุณเคี้ยวอาหาร และปรับปรุงการพูดได้ดีขึ้น และ ฟันปลอมยังช่วยกันช่องว่างที่เกิดขึ้นไม่ให้ฟันล้มเอียงหรือเคลื่อนห่างจากกัน

  ฟันปลอมทั้งปาก

  ฟันปลอมชนิดนี้ ใช้ในกรณีคนไข้สูญเสียฟันไปทั้งปาก โดยปกติจะใช้เวลาในการทำทั้งหมด  5-6 ครั้ง

  ฟันปลอมทั้งปาก

  ฟันปลอมบางส่วน

  ฟันปลอมชนิดนี้ ใช้ในกรณีคนไข้สูญเสียฟันไปบางส่วน โดยก่อนที่จะทำฟันปลอมชนิดนี้ คนไข้จะต้องทำความสะอาดช่องปาก และทำการรักษาฟันที่ผุ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

  ฟันปลอมถอดได้จะแบ่งตามวัสดุได้สองแบบ คือ

  • ฟันปลอมฐานพลาสติก
   ฟันปลอมถอดได้บางส่วนฐานพลาสติก
   โดยส่วนใหญ่ จะใช้ในกรณีใส่ชั่วคราวหลังจากถอนฟัน เพื่อรอการยุบตัวของกระดูกให้คงที่ ก่อนเปลี่ยนไปใส่เป็นฟันปลอมฐานโลหะ
  • ฟันปลอมฐานโลหะ
   ฟันปลอมถอดได้บางส่วนฐานโลหะ
   โครงและฐานโลหะถูกสร้างให้แนบพอดีกับฟัน สามารถยึดอยู่กับฟันธรรมชาติได้แน่นกว่า มีความแข็งแรงและคงทน และบางกว่าฐานพลาสติก สามารถทำเป็นชนิดทั้งปาก หรือ บางส่วนก็ได้

  ข้อแนะนำในการทำความสะอาดฟันปลอม

  ฟันปลอมต้องถอดออกล้างทำความสะอาดหลังอาหารทุกครั้ง ส่วนฟันแท้ก็ควรจะแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารถ้าทำได้ ถ้าไม่สามารถทำได้อย่างน้อยก็ต้องบ้วนปากทำความสะอาด ในการทำความสะอาดฟันปลอม แนะนำให้แปรงด้วยน้ำสบู่ และควรมาตรวจฟันทุก 6 เดือน

  ปัญหาและข้อจำกัดของฟันปลอมถอดได้

  • หลีกเลี่ยงอาหารแข็งๆ เพราะ ประสิทธิภาพการบดเคี้ยว ด้อยกว่าฟันธรรมชาติและรากเทียม
  • การแตกหักของฟันปลอมจากการทำตก
  • ฟันปลอมหลวม จะพบได้บ่อยในฟันปลอมทั้งปาก(โดยเฉพาะอันล่าง) หรือ ฟันปลอมบางส่วนที่ไม่มีฟันหลักด้านท้าย โดยจะต้องมาเสริมฐานฟันปลอมให้พอดีกับเหงือกที่ยุบตัวลงไป ซึ่งในบางกรณีอาจต้องใช้รากเทียมเข้ามาช่วยยึดให้ฟันปลอมแน่นขึ้น