Service Banner Service Banner Mobile Banner Cureve
จัดฟัน
Braces

SWC จัดฟัน ผ่าตัดขากรรไกร ในรังสิต โดยทันตแพทย์จบจากอเมริกา

ทำไมต้องจัดฟันกับ SWC Dental?

คลินิกทันตแพทย์สว่างเป็นคลินิกจัดฟันชั้นนำที่ทันสมัยเป็นอันดับ 1 ในย่านรังสิต ที่เชื่อถือได้ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมากกว่า 50 ปี ทั้งด้านการจัดฟัน จัดฟันใส จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร ด้วยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันที่จบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา ได้ American Board of Dental Sleep Medicine อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร หรือผ่าตัดกราม ด้วยการศึกษาจาก Chang Gung University ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นสถาบันแรกในโลกที่คิดค้นเทคนิค Surgery First ใหม่ล่าสุด ซึ่งคือการผ่าตัดขากรรไกรก่อนเริ่มการจัดฟัน ทำให้คนไข้มีรูปหน้าที่สวยทันที แตกต่างจากเทคนิคสมัยก่อน ที่ต้องจัดฟันก่อนแล้วจึงค่อยผ่าตัดขากรรไกร ซึ่งใช้เวลานานกว่ามาก จึงจะเสร็จ

คลินิกทันตแพทย์สว่าง เรามีความเชี่ยวชาญทุกเรื่องด้านทันตกรรมมาอย่างยาวนาน รวมทั้งการรักษาโรคในช่องปาก โดยได้มีการปรับปรุงบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยกระดับคลินิกให้ทัดเทียมกับมาตรฐานจากทางสหรัฐอเมริกาจึงมั่นใจได้เลยว่าฟันของคุณ จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ด้วยการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัย และความพึงพอใจของคนไข้ เป็นสำคัญ

ต้องการติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาเบื้องต้นและนัดหมายเพื่อเข้าพบทันตแพทย์ หรือสอบถามราคาค่ารักษาและรายละเอียดในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถแอดไลน์ @swcdental (มี @ ด้วย) หรือ โทร. 064-465-0565 ได้ทันที เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00-20.00 น.

อาการที่บ่งบอกว่าคุณต้องได้รับการจัดฟัน?

ในปัจจุบันมีคลินิกทันตกรรมไม่กี่แห่ง ที่จะมีทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันเป็นผู้ทำการรักษา โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันจะทำการวินิจฉัยการเรียงตัวของฟันรวมทั้งปัญหาภายในช่องปากก่อนการจัดฟัน และจะทำการตรวจจากแบบพิมพ์ฟัน หรือการสแกนฟัน ร่วมกับภาพเอ็กซ์เรย์ เพื่อประเมินโครงสร้างกระดูกขากรรไกร ร่วมกับใบหน้า และการเรียงตัวของฟัน ซึ่งทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันจะเป็นผู้วินิจฉัยหากฟันของคุณมีปัญหาดังต่อไปนี้

คลินิกจัดฟัน ทันตแพทย์สว่าง รังสิต แก้ปัญหาฟันบนยื่น ฟันบนยื่น
ฟันบนยื่นออกมาข้างหน้ามาก
คลินิกจัดฟัน ทันตแพทย์สว่าง รังสิต แก้ปัญหาฟันสบสึก ฟันสบสึก
เมื่อสบฟันแล้วฟันบนคร่อมฟันล่างลึกเกินไป
คลินิกจัดฟัน ทันตแพทย์สว่าง รังสิต แก้ปัญหาฟันล่างยื่น ฟันล่างยื่น
ฟันล่างยื่นออกมาข้างหน้ามาก
คลินิกจัดฟัน ทันตแพทย์สว่าง รังสิต แก้ปัญหาฟันห่าง ฟันห่าง
มีช่องว่างระหว่างฟันอันเกิดจากฟันขึ้นไม่ครบหรือขนาดฟันผิดปกติ
คลินิกจัดฟัน ทันตแพทย์สว่าง รังสิต แก้ปัญหาฟันสบคร่อม ฟันสบคร่อม
ฟันบนไม่สามารถสบได้พอดีกับฟันล่าง มีลักษณะสบแบบไขว้
คลินิกจัดฟัน ทันตแพทย์สว่าง รังสิต แก้ปัญหาฟันซ้อนเก ฟันซ้อนเก
ฟันที่ขึ้นมาซ้อนทับกัน เนื่องจากที่ไม่เพียงพอ
คลินิกจัดฟัน ทันตแพทย์สว่าง รังสิต แก้ปัญหาฟันสบเปิด ฟันสบเปิด
เมื่อสบฟันแล้วฟันบนกับฟันล่างไม่สัมผัสกัน
คลินิกจัดฟัน ทันตแพทย์สว่าง รังสิต แก้ปัญหาฟันขึ้นผิดที่ ฟันขึ้นผิดที่
ฟันที่ขึ้นไม่ตรงกับตำแหน่งที่ถูกต้อง

ชนิดของเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน

การจัดฟันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตามเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่

1. เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

เป็นเครื่องมือที่ยึดแน่นบนตัวฟัน ไม่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ ทันตแพทย์จะใช้เพื่อเคลื่อนฟันหลายๆซี่พร้อมๆกัน  โดยเครื่องมือจัดฟันชนิดนี้จะติดอยู่ที่ผิวด้านหน้าของตัวฟัน

การจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นนั้น ยังสามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ

การจัดฟันแบบติดแน่น 2 ประเภท โดยคลินิกทันตแพทย์สว่าง รังสิต

1) Conventional System

หรือการจัดฟันแบบโลหะเป็นการจัดฟันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น สำหรับการจัดฟันในรูปแบบนี้จะเป็นการจัดฟันโดยการติดเครื่องมือแบบโลหะไว้ที่ผิวด้านหน้าของฟัน ใส่ลวดผ่านร่องแบร็กเกท (Bracket) ของเหล็กจัดฟัน และใช้ยางโอริง (O-ring) สีสันสวยงามรัดตัวแบร็กเกทให้ติดกับลวดจัดฟัน ทำให้การจัดฟันประเภทนี้ ต้องมีการปรับเครื่องมือและเปลี่ยนลวดในทุก ๆ เดือน

ข้อดี: ราคาถูกกว่าการจัดฟันแบบติดแน่นวิธีอื่น ระยะเวลาในการจัดฟัน 1-2 ปีขึ้นไป แล้วแต่ความยากง่าย

เหมาะกับใคร: การจัดฟันแบบโลหะเหมาะกับเด็ก นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย มากกว่าผู้ใหญ่วัยทำงาน และที่สำคัญจะต้องมีเวลาไปพบกับทันตแพทย์เป็นประจำทุกเดือน

2) Damon System

การจัดฟันแบบดามอนการจัดฟันในรูปแบบนี้ จะเป็นการเคลื่อนฟันโดยอาศัยคุณลักษณะพิเศษของแบร็กเก็ท ที่สามารถล็อกลวดได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้ยางรัดเหมือนกับการจัดฟันแบบโลหะ ทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปได้เร็วในบางระยะของการรักษาแม้จะได้รับแรงเพียงเล็กน้อย ทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับการจัดฟันด้วยเครื่องมือในระบบนี้รู้สึกสบายในบางช่วงของการรักษา เพราะได้รับแรงในปริมาณน้อยกว่า

ข้อดี: ไม่ต้องใช้ยางรัดฟันกับแบร็กเกท ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องยางขาด หรือยางเสื่อมสภาพ

เหมาะกับใคร: ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคล โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันจะทำการประเมินเพื่อดูความเหมาะสม

2. เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้

เครื่องมือประเภทนี้ สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ในระหว่างการจัดฟัน ซึ่งจะมีอยู่ 2 ชนิดคือ

1) เครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบพื้นฐาน

ตัวเครื่องมือจะประกอบไปด้วยฐานพลาสติกและลวด โดยทันตแพทย์จะเลือกใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้แบบพื้นฐานเพื่อการเคลื่อนฟันในกรณีที่ต้องการเคลื่อนฟันเพียงบางซี่หรือบางตำแหน่งเท่านั้น

ข้อดี: ดูแลความสะอาดเครื่องมือได้ง่ายกว่าเครื่องมือชนิดติดแน่น สามารถถอดเครื่องมือออกมาทั้งชิ้นเพื่อทำความสะอาดและแปรงฟันได้สะดวก

ข้อจำกัด: ถ้าคนไข้ไม่มีวินัยในการใส่เครื่องมือจัดฟัน ก็จะทำให้การจัดฟันไม่ได้ผลตามที่ต้องการ

2) เครื่องมือจัดฟันแบบใส หรือ Invisalign

เทคนิคในการจัดฟันแบบใหม่เน้นความสวยงามและความสบายของคนไข้

การจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบใสชนิดถอดได้

การจัดฟันแบบใสด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ หรือ Invisalign เป็นเทคโนโลยีใหม่โดยเน้นการออกแบบชุดเครื่องมือจัดฟันแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคล โดยเครื่องมือจะเป็นแบบใส คนไข้สามารถถอดและใส่เองได้

คลินิกทันตแพทย์สว่าง เชี่ยวชาญการจัดฟันใสย่านรังสิต

ข้อดี
: ของการจัดฟันแบบใส คือ ความสะดวก และความสวยงาม เพราะเครื่องมือจะเป็นสีใสและสามารถถอดเข้าออกเองได้ และเนื่องจากเป็นเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ เรื่องของการทำความสะอาดจึงไม่ยุ่งยาก สามารถถอดเครื่องมือออกมาทำความสะอาดทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร พร้อม ๆ กับการแปรงฟันหลังอาหารรวมทั้งใช้ไหมขัดฟันไปตามปกติ

ข้อจำกัด: ต้องการความร่วมมือจากคนไข้ และค่าใช้จ่ายยังสูงกว่าอีกด้วย

เหมาะกับใคร: การจัดฟันประเภทนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มดารา นักธุรกิจ คนวัยทำงาน ที่ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่ากำลังจัดฟัน เพราะสามารถจัดฟันได้โดยไม่ต้องใส่เหล็ก รวมทั้งผู้ที่ต้องการความสะดวกสบาย สามารถพูด หรือออกเสียงได้อย่างชัดเจน โดยระยะเวลาการจัดฟันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6 เดือน – 2 ปีขึ้นไป

ที่คลินิกทันตแพทย์สว่าง เรามีบริการจัดฟันแบบใสที่ผลิตชิ้นงานขึ้นเอง ทำให้มีราคาที่ถูกกว่า Invisalign หากสนใจการจัดฟันแบบนี้ สามารถนัดหมายเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟันของเราที่คลินิกได้เลย

รีเทนเนอร์ ตัวช่วยคงสภาพฟันหลังจัดฟันเสร็จ

ทำรีเทนเนอร์โดยคลินิกจัดฟันชั้นนำในรังสิต

การคงความสวยของฟันในระยะยาวถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งหลังจากจัดฟันเสร็จ คนไข้ยังจำเป็นจะต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหรือ รีเทนเนอร์ (Retainer) อย่างสม่ำเสมอ เพราะฟันที่เคลื่อนไปสู่ตำแหน่งใหม่จะพยายามเคลื่อนกลับตำแหน่งเดิม ดังนั้นเมื่อถอดเครื่องมือจัดฟันใหม่ ๆ เหงือกและฟันจะต้องใช้เวลาในการปรับสภาพเข้ากับตำแหน่งใหม่ จึงควรใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาทานอาหารหรือแปรงฟัน หรือตามคำแนะนำของทันตแพทย์

หลังจากที่เหงือกปรับสภาพกับตำแหน่งฟันใหม่แล้ว ทันตแพทย์จะแนะนำวิธีค่อย ๆ ลดเวลาใส่รีเทนเนอร์ โดยอย่าลดเวลาใส่เองเป็นอันขาด เนื่องจากการใส่รีเทนเนอร์ไม่สม่ำเสมอ จะทำให้ฟันเคลื่อนกลับ และทำให้รู้สึกแน่นเมื่อกลับไปใส่รีเทนเนอร์ และหากฟันเคลื่อนกลับไปมาก จะทำให้ใส่รีเทนเนอร์ไม่ลง จนต้องทำรีเทนเนอร์ใหม่หรืออาจต้องจัดฟันใหม่เลยก็เป็นได้

ความรู้สึกหลังจากใส่รีเทนเนอร์ครั้งแรก

ส่วนใหญ่เมื่อใส่รีเทนเนอร์แรก ๆ จะมีน้ำลายออกมาก และพูดไม่ชัด ซึ่งเป็นอาการปกติ และจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อใส่อย่างสม่ำเสมอ

ข้อควรปฎิบัติเมื่อได้รับรีเทนเนอร์

 1. ไม่ควรเล่นรีเทนเนอร์ในปาก หรือดันรีเทนเนอร์ให้หลุดด้วยลิ้น เพราะจะทำให้รีเทนเนอร์หลวมได้
 2. เมื่อถอดรีเทนเนอร์ออก ควรเก็บใส่ในกล่องที่เตรียมไว้ทันที ห้ามห่อด้วยกระดาษโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะเผลอทิ้งขยะหรือทำหายได้

อยู่ย่านรังสิต-ปทุมธานี จัดฟันที่ไหนดี?

จัดฟันที่ไหนดี คงเป็นคำถามที่คนไข้ทุกคนที่กำลังจะจัดฟัน อยากได้คำตอบรวมทั้งข้อมูลดี ๆ ที่ไว้ใจได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ เราจึงรวบรวมข้อมูลที่ควรรู้ก่อนการจัดฟันมาไว้ให้ที่นี่แล้ว

ข้อแรก

เลือกคลินิกที่ให้การรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน ที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ซึ่งทันตแพทย์ที่คลินิกทันตแพทย์สว่าง ได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทยและต่างประเทศ สามารถนัดหมายเพื่อรับคำปรึกษาได้อย่างเป็นกันเองโดยไม่ต้องรอคิว เรายินดีตอบทุกคำถามเพื่อหาแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนไข้ทุกคน

ข้อสอง

ให้การรักษาโดยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ และที่คลินิกทันตแพทย์สว่าง เราให้บริการโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประสบการณ์ยาวนานกว่า 45 ปีเป็นคลินิกจัดฟันชั้นนำใน รังสิตและปทุมธานี เชี่ยวชาญทั้งด้านการจัดฟัน จัดฟันแบบใส จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร และทุกเรื่องด้านทันตกรรม รวมทั้งการรักษาโรคในช่องปาก

ข้อสาม

เดินทางสะดวกทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสาร ซึ่งคลินิกจัดฟันของเรา ตั้งอยู่ในตลาดรังสิต สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งรถโดยสารรวมถึงรถส่วนตัว พร้อมทั้งมีที่จอดรถให้บริการด้วย

กระบวนการจัดฟัน 9 ขั้นตอน

ขั้นตอนการจัดฟันเบื้องต้นมีวิธีการคล้าย ๆ กัน แต่อาจมีข้อแตกต่างตามเครื่องมือแต่ละประเภท คือ การจัดฟันด้วยเครื่องมือเเบบติดเเน่น และการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ โดยในเบื้องต้นการเตรียมตัวและกระบวนการจัดฟันทุกรูปแบบ สามารถแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอนดังนี้

1) ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน

ก่อนรับการรักษา ต้องปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟันโดยตรง เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยปัญหา รวมถึงตรวจรูปร่างใบหน้า โครงสร้างกระดูกขากรรไกรและการเรียงตัวของฟัน และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม โดยทันตแพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดฟันในแต่ละวิธีให้คนไข้ทราบ แล้วให้คนไข้เป็นผู้ตัดสินใจว่าวิธีไหนตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

2) เก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำไปวิเคราะห์ วางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

 • ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ฟันแต่ละประเภท ได้แก่ Panoramic, Lateral cephalometric, Postero-anterior, Bite-wing
 • พิมพ์ฟันเพื่อทำแบบจำลองฟันหรือสแกนฟัน
 • ถ่ายรูป

3) วางแผนการรักษาและการจัดฟัน

เมื่อทันตแพทย์ได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว จะทำการเลือกวิธีการจัดฟันที่เหมาะกับคนไข้และแจ้งแผนการรักษา ระยะเวลาในการรักษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยสังเขป

4) เคลียร์ช่องปาก

คือ การเตรียมช่องปากให้พร้อมที่จะจัดฟัน โดยทันตแพทย์จะทำการตรวจสุขภาพในช่องปาก หากพบโรคต่าง ๆ เช่น ฟันผุ โรคเหงือก ฟันเกิน ฟันคุด จะต้องทำการรักษาให้เสร็จก่อนเริ่มการจัดฟัน เพราะถ้าติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้ว แล้วต้องทำหัตถการใด ๆ จะทำให้การรักษานั้นยุ่งยาก เสียเวลาในการถอดเครื่องมือออกก่อน ซึ่งจะ เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

5) นัดติดเครื่องมือจัดฟันครั้งแรก

 • กรณีจัดฟันแบบโลหะ หรือ ดามอน ทันตแพทย์จะทำการติดเครื่องมือลงบนตัวฟัน โดยใช้เวลาประมาณ 30 – 60 นาที ซึ่งในวันแรก ๆ อาจจะมีอาการเจ็บ สามารถทานยาพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการปวดได้
 • กรณีจัดฟันแบบใส ทันตแพทย์จะทำการติดตุ่ม Attachment ลงบนตัวฟัน ก่อนลองใส่เครื่องมือจัดฟันแบบใส พร้อมสอนวิธีถอดและใส่เครื่องมือให้กับคนไข้ แนะนำวิธีการดูแลระหว่างใส่ เพราะการจัดฟันวิธีนี้สามารถถอดออกได้ระหว่างจัดฟัน จากนั้นทันตแพทย์จะนัดเปลี่ยนชุดเครื่องมือตามแผนที่วางไว้

6) นัดปรับเครื่องมือจัดฟัน

หลังจากติดเครื่องมือจัดฟันแล้ว จะมีการนัดหมายเพื่อปรับเครื่องมือทุก ๆ 1 เดือนสำหรับการจัดฟันแบบติดแน่น และทุก ๆ 2 เดือนสำหรับการจัดฟันแบบถอดได้สีใส

7) การดูแลช่องปากและฟันหลังจัดฟัน

ในระหว่างจัดฟันจำเป็นต้องการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างดี เนื่องจากเครื่องมือจัดฟันโดยเฉพาะแบบติดแน่น จะทำให้รักษาความสะอาดได้ยาก ควรแปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร และใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ ขูดหินปูนทำความสะอาดฟันทุก 3-6 เดือน ป้องกันการเกิดฟันผุ และเหงือกอับเสบระหว่างการจัดฟัน

8) นัดถอดเครื่องมือ

เมื่อแผนการจัดฟันเป็นไปตามที่วางไว้ ทันตแพทย์จะทำการถอดเครื่องมือจัดฟัน และพิมพ์ปากหรือสแกนฟัน เพื่อทำรีเทนเนอร์ให้ใส่ โดยคนไข้จะต้องใส่รีเทนเนอร์ต่อเนื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ฟันเคลื่อนที่ และอยู่ในตำแหน่งเหมือนกับที่จัดฟันเสร็จตลอดไป

9) ติดตามผลหลังจัดฟัน

หลังการจัดฟันเสร็จสิ้น ทันตแพทย์จะนัดติดตามการใส่รีเทนเนอร์ทุก ๆ 3-6 เดือน และทุก ๆ 1 ปี

วิธีดูแลทำความสะอาดฟันระหว่างการจัดฟัน

วิธีดูแลทำความสะอาดฟันระหว่างการจัดฟันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการจัดฟันต้องใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนาน ต้องเอาใจใส่ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากลิ่นปากและฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ หรือเป็นแผลในช่องปากตามมา โดยมีวิธีการดังนี้

 • ควรเลือกใช้แปรงสำหรับจัดฟันโดยเฉพาะ เพื่อทำความสะอาดเศษอาหารที่ติดอยู่ตามเครื่องมือจัดฟันได้มากขึ้น
 • เลือกใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ ช่วยป้องกันฟันผุ
 • แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันหลังอาหารทุกครั้ง
 • ตรวจเช็กฟันกับทันตแพทย์ทุก 6 เดือน

สำหรับใครที่กำลังมองหาคลินิกจัดฟันใกล้ฟิวเจอร์รังสิต ดอนเมือง ลำลูกกา คลองหลวง หรือม.ธรรมศาสตร์ สามารถรับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาได้ที่ SWC Dental คลินิกทันตแพทย์สว่าง ศูนย์ให้บริการด้านทันตกรรมที่ทันสมัย อันดับ 1 ในย่านรังสิต ให้บริการโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์ยาวนานกว่า 45 ปี เป็นคลินิกจัดฟันชั้นนำใน รังสิต ปทุมธานี เชี่ยวชาญทั้งด้านการจัดฟัน จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร และทุกเรื่องด้านทันตกรรม รวมทั้งการรักษาโรคในช่องปาก สามารถสอบถามข้อมูลและนัดหมายเพื่อเข้าพบทันตแพทย์ได้ที่เบอร์ 02-531-3231 หรือ 064-465-0565 และ LINE Official @SWCDENTAL