ถอนฟัน
Extraction

ถอนฟัน

โดยทั่วไปทันตแพทย์จะพยายามรักษาฟันธรรมชาติให้อยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่บางครั้งก็จำเป็นที่ต้องมีการถอนฟันออกไปบ้าง เช่น กรณีที่ฟันได้รับอุบัติเหตุหรือมีการผุขนาดใหญ่มาก, ฟันกรามซี่สุดท้ายที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ในอนาคต การถอนฟันเหล่านี้ออก จะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อ การถูกทำลายของฟันและกระดูกที่อยู่ติดกัน รวมถึงป้องกันการเจ็บปวดที่จะเกิดตามมา บางครั้งก็มีการถอนฟันเพื่อประโยชน์ทางการจัดฟัน หรือฟันน้ำนมที่ไม่ยอมหลุดออกไปตามเวลาที่ควรจะเป็น

ความยากง่ายในการถอนฟันนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของฟัน ลักษณะของฟันและ ลักษณะรากฟันซี่นั้นๆ การถอนฟันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าทำโดยทันตแพทย์ที่ชำนาญ

เหตุผลในการถอนฟัน

  1. ฟันได้รับอุบัติเหตุ หรือมีเชื้อโรค : ในบางครั้งการรักษารากฟัน และทำครอบฟันก็ไม่สามารถเก็บฟันเหล่านี้ไว้ได้ จึงต้องถอนฟันออกและใส่ฟันปลอมทดแทน
  2. การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน : ในบางกรณีขนาดฟันไม่สมดุลกับขนาดของขากรรไกร ทำให้เกิดปัญหาฟันซ้อนเกการถอนฟันจะช่วยจัดเรียงฟันให้เรียบได้
  3. ฟันคุด : การนำฟันคุดออกตั้งแต่เนิ่นๆสามารถช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับฟันซี่ข้างเคียง กระดูก และเหงือกได้
  4. ฟันน้ำนม : ฟันน้ำนมที่ไม่หลุดตามเวลาที่ควรจะเป็น ทำให้ฟันแท้ที่อยู่ข้างใต้ไม่สามารถขึ้นมาในตำแหน่งที่ถูกต้อง