คำนิยม

ทางคลินิก ได้รวบรวมความประทับใจจากการรักษาของคนไข้หลายๆคน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรของเรา และ คนไข้ท่านอื่นๆ มา ณ ที่นี้

คุณลุงแสวง

คุณลุงแสวง อายุ 92 ปี ไม่สามารถใช้ฟันปลอมชุดเก่าที่มีอยู่เพื่อเคี้ยวอาหารได้ดี จึงได้มาทำรากเทียมตัวเล็กเพื่อยึดฟันปลอมล่างให้สามารถใช้งานได้ดี เคี้ยวอาหารได้อย่างอร่อย

Ms. Iva Pervan
คุณ Pervan เป็น นักจิตเวช จากเนเธอร์แลนด์ ได้เดินทางมาทำรากเทียมฟันหน้าคู่กลาง 2 ซี่ ที่คลินิก เนื่องจากสูญเสียฟันหน้าคู่กลางจากอุบัติเหตุ
คำนิยมจากคุณ อาทร
คุณอาทรได้ทำรากเทียมไป 10 ซี่ เป็นแบบสะพานฟันติดแน่น
เพื่อแทนฟันปลอมถอดได้อันเก่าที่ใช้งานได้ไม่ดี