Service Banner Service Banner Mobile Banner Cureve
รากฟันเทียม
Dental implant

ทำไมจึงต้องทำรากฟันเทียม ที่ คลินิกทันตแพทย์สว่าง รังสิต?

1) ใส่รากฟันเทียมกับทันตแพทย์เฉพาะทาง

รากฟันเทียมควรจะต้องทำการรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญที่ประสบการณ์สูง เพราะในการทำทันตกรรมรากเทียมจะต้องอาศัยความถูกต้องแม่นยำ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง อีกทั้งยังจะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับทันตแพทย์ด้านใส่ครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมทับบนรากเทียมได้อย่างลื่นไหล เพื่อผลลัพธ์ที่สวยงามดูเป็นธรรมชาติ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และช่วยให้การสบฟันมีประสิทธิภาพ สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างราบรื่น

ที่คลินิกทันตแพทย์สว่าง ศูนย์รากเทียมรังสิต เรามีอาจารย์เฉพาะทางสำหรับการทำรากฟันเทียมจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่อยู่ในอเมริกันบอร์ด (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองโดยสภาทันตแพทย์สหรัฐอเมริกา) และยังเป็นคนเดียวในเอเชียแปซิฟิกที่ได้อเมริกันบอร์ดทางด้านใส่ฟัน และรากฟันเทียมทั้ง 2 ใบ คุณจึงมั่นใจได้ว่า รากฟันเทียมของคุณจะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี โดยทันตแพทย์เฉพาะทางตัวจริง

2) คลินิกทันตแพทย์สว่างมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย

 • มีระบบการทำการปลอดเชื้อให้กับเครื่องมือทันตกรรม ตามมาตรฐานสากล
 • มีเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น CT Scan 3D, Intraoral Scanner เพื่อให้ทันตแพทย์สามารถเห็นรายละเอียดของกระดูกขากรรไกร และฟันได้อย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้ทันตกรรมรากฟันเทียมมีความปลอดภัย ลดการเกิดผลข้างเคียงหลังการผ่าตัด
 • ใช้เทคโนโลยีช่วยวางแผนการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Digital CAD/CAM Surgical Guide) ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการใส่รากฟันเทียม แผลเล็ก เจ็บน้อย และในบางกรณี สามารถย่นระยะเวลาในการรอเพื่อใส่ฟันบนรากเทียมได้

3) มีการรับประกันหลังการรักษา

ถึงแม้การทำรากฟันเทียมจะมีโอกาสสำเร็จสูง แต่ในบางกรณี ซึ่งเป็นส่วนน้อย รากเทียมอาจไม่ยึดติดกับกระดูกได้เช่นกัน ที่คลินิกทันตแพทย์สว่าง เราจึงมีการรับประกันหลังการรักษา เพื่อให้คุณทำรากฟันเทียมได้อย่างสบายใจ โดย

 • ส่วนรากฟันเทียม เรามีการรับประกัน 5 ปี นับจากวันที่ผ่าตัดใส่รากฟันเทียม ถ้าต้องมีการผ่าตัดปลูกรากเทียมใหม่ กรณีที่รากเทียมไม่ยึดติดกับกระดูก จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด (ไม่รวมค่ายาหลังผ่าตัด) แต่ถ้าต้องมีการปลูกกระดูกร่วมด้วยก็จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการปลูกกระดูกและค่ากระดูกเทียมเพิ่มเติม
 • ส่วนครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอมทับบนรากเทียม รับประกัน 2 ปี นับจากวันพิมพ์ปากเพื่อทำการใส่ฟัน

หมายเหตุ: ในส่วนของการรับประกัน ทางคลินิกทันตแพทย์สว่างจะให้การรับประกันต่อเมื่อคนไข้ได้มาตรวจเช็กรากเทียมและทำความสะอาดฟันต่อเนื่องทุก ๆ 6 เดือน หลังการรักษาเสร็จสิ้น โดยจะรับประกันเฉพาะในส่วนค่ารักษาและค่าอุปกรณ์ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่อยู่ ค่ารักษาโดยทันตแพทย์ที่คลินิกอื่น และการรับประกันจะสิ้นสุดทันที ที่มีการปรับแต่งหรือแก้ไขโดยทันตแพทย์ของคลินิกอื่น

 

SWC Dental Line
SWC Dental Phone

รากฟันเทียมคืออะไร

รากฟันเทียม คือสิ่งที่ใช้ทดแทนรากฟันแท้ที่ถูกถอนไป รากฟันเทียมมีรูปทรงเป็นเกลียวทำมาจากไทเทเนียม ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถยึดติดกับกระดูกได้โดยไม่เป็นอันตรายกับร่างกาย เมื่อใส่รากเทียมเรียบร้อย ทันตแพทย์จะนำครอบฟัน สะพานฟัน หรือ ฟันปลอม มายึดบนรากฟันเทียม เพื่อให้คนไข้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด

คลินิกรากฟันเทียมทันตแพทย์สว่าง

 

ส่วนประกอบรากฟันเทียม มีอะไรบ้าง

ทันตกรรมรากเทียม รากฟันเทียม เดือยรากฟันเทียม

 1. ส่วนรากฟันเทียมที่ปลูกในกระดูก (Dental implant) คือ ส่วนที่ทำหน้าที่เหมือนกับรากฟันธรรมชาติ โดยจะยึดติดแน่นอยู่กับกระดูกขากรรไกร
 2. ส่วนเดือย (Abutment) คือ ส่วนยึดต่อระหว่างรากฟันเทียมกับส่วนครอบฟัน มักเป็นโลหะทำจากไทเทเนียม โดยต่อขึ้นมาจากส่วนรากฟันเทียมเพื่อรองรับกับการครอบฟัน และยึดอยู่กับรากฟันเทียมด้วยสกรู
 3. ส่วนครอบฟัน หรือ ฟันปลอม (Crown or Denture) เป็นส่วนที่ยึดติดกับเดือย มีรูปร่างและสีเหมือนฟันมักทำด้วย เซรามิก ใช้สำหรับการบดเคี้ยวอาหาร

ทันตกรรมรากเทียม ครอบฟัน

ข้อดีของการทำรากฟันเทียม

– ประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี

เนื่องจากการทำทันตกรรมรากเทียมให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับรากฟันธรรมชาติ จึงทำให้ฟันปลอมไม่เลื่อนหลุดหรือขยับ เวลาเคี้ยวหรือพูด เจ็บ และรำคาญ สามารถกัดหรือบดอาหารได้อย่างละเอียด

– เสริมสร้างบุคลิกและความมั่นใจให้คนไข้

การใส่รากฟันเทียม สามารถสร้างรอยยิ้มให้คนไข้ได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องวิตกกังวลกับการขยับหลุดของฟันปลอมระหว่างการพูดหรือการรับประทานอาหารในที่สาธารณะอีกต่อไป

– สวยงามและให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ

การทำทันตกรรมรากฟันเทียมชนิดติดแน่น จะให้ความสวยงามและความรู้สึกเหมือนฟันธรรมชาติ

– ผลลัพธ์คงอยู่ยาวนาน

จากหลักฐานทางการวิจัยที่มีมายาวนานกว่า 50 ปี พบว่าถ้าคนไข้ดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี กว่า 90% ของรากฟันเทียมก็จะสามารถใช้งานแทนฟันธรรมชาติได้มากกว่า 20 ปี ดังนั้นการทำรากเทียมจึงเป็นแนวทางที่คุ้มกับราคาที่จ่ายไป

– ทำความสะอาดได้ง่าย ลดการเกิดปัญหาฟันผุ และ โรคเหงือก

เนื่องจากรากเทียมเป็นซี่เดี่ยว ไม่ได้ไปยึดฟันธรรมชาติเข้าด้วยกัน จึงสามารถทำความสะอาดได้ง่ายกว่าสะพานฟันบนฟันธรรมชาติ ลดโอกาสการเกิดฟันผุ โรคเหงือก และกลิ่นปากได้ดีกว่ามาก

– มีความแข็งแรง

สามารถทดแทนฟันตั้งแต่ 1 ซี่ ไปจนถึงการทำรากเทียมทั้งปาก หรือรากเทียมฟันหน้า

– สามารถชะลอหรือป้องกันการยุบตัวของกระดูกรองรับฟัน

เนื่องจากรากฟันเทียมยึดอยู่กับกระดูก ทำให้กระดูกส่วนนั้น ๆ ไม่ยุบตัวไปตามธรรมชาติ ถ้าหากหมั่นรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ

– ฟันธรรมชาติข้างเคียงไม่ต้องถูกกรอ

ในการทดแทนฟันที่หายไป โดยทั่วไปจะต้องมีการกรอเตรียมฟันธรรมชาติข้างเคียงเพื่อรองรับฟันปลอมหรือสะพานฟันที่จะใส่ ทำให้ฟันธรรมชาติซี่ดังกล่าวเปราะบางลง และมีโอกาสผุสูง

ขั้นตอนในการทำรากเทียมที่คลินิกเป็นอย่างไร?

 1. ทันตแพทย์จะตรวจภายในช่องปากพร้อมทั้งถ่ายภาพ เอ็กซเรย์ 2 มิติหรือเอ็กซเรย์ 3 มิติ (CT Scan) และอาจมีการสแกนฟันหรือพิมพ์ปากร่วมด้วย เพื่อให้เห็นถึงลักษณะและปริมาณกระดูกในบริเวณที่จะปลูกรากฟันเทียม เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและตรงจุด
 2. ทำการผ่าตัดปลูกรากฟันเทียมในกระดูกขากรรไกร จากนั้นต้องรอให้กระดูกยึดกับรากฟันเทียมประมาณ 2 เดือน (ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องปลูกกระดูก) ระหว่างที่รออาจใส่ฟันปลอมชั่วคราวได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียม และความต้องการของคนไข้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ มักจะเป็นบริเวณฟันหน้าที่สังเกตเห็นได้ชัด
 3. ตัดไหม และรอดูแผล 1-2 อาทิตย์หลังผ่าตัด
 4. พิมพ์ปากหรือสแกนฟัน เพื่อไปทำครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมทับบนรากเทียม
 5. ใส่ครอบหรือฟันปลอมบนรากฟันเทียม ซึ่งครอบบนจะเป็นเซรามิก มีสีและรูปร่างใกล้เคียงกับฟันซี่ข้างเคียง และใช้งานได้เหมือนฟันธรรมชาติ
 6. รวมระยะเวลาการรักษาทั้งหมด ก่อนใส่ครอบฟันประมาณ 2-3 เดือน

รากฟันเทียมเหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่สูญเสียฟันแท้ไป 1 ซี่, หลายซี่ หรือ ทั้งปาก
 • ผู้ใหญ่ที่มีกระดูกขากรรไกรหยุดการเจริญเติบโตแล้ว
 • คนที่มีสุขภาพช่องปากดี
 • คนไข้ที่ไม่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการหายของแผล
 • คนไข้ที่ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามของการผ่าตัดเล็กในช่องปาก
 • ผู้ที่มองหาทางเลือกที่ดีกว่าฟันปลอมแบบถอดได้

ความสำเร็จของการรักษาดีหรือไม่?

จากหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่าความสำเร็จของการรักษาอยู่ที่ 95% ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับการทดแทนฟันด้วยวิธีอื่น ๆ (ในทางการแพทย์ไม่มีการรักษาใด ๆ ที่มีความสำเร็จ 100%)

การทำรากฟันเทียม น่ากลัวและเจ็บหรือไม่?

การทำรากฟันเทียม ไม่เจ็บและไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด หากคุณเลือกคลินิกรากฟันเทียมที่ให้การรักษาโดยทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะที่คลินิกทันตแพทย์สว่าง ที่มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับอเมริกันบอร์ด จึงมั่นใจได้ว่า แผลเล็กและเจ็บน้อยแน่นอน เพราะเราจะระมัดระวังไม่ให้เกิดการเจ็บปวด และกระทบกระเทือนกับกระดูกและเนื้อเยื่อให้น้อยที่สุด

ประเภทของการผ่าตัดใส่รากฟันเทียม

การใส่รากฟันเทียมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การใส่รากฟันเทียมแบบปกติ และการใส่รากเทียมภายหลังการถอนฟันในทันที โดยทันตแพทย์เฉพาะทางผู้ทำการผ่าตัดใส่รากเทียมจะประเมินเหงือกและสภาพกระดูกในทางคลินิก ประกอบกับการวินิจฉัยผ่านเอ็กซเรย์ หรือภาพเอ็กซเรย์ 3 มิติ (CT SCAN) เพื่อเลือกแผนการรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดกับคนไข้

การใส่รากฟันเทียมแบบปกติ (Conventional implant placement)

คือการใส่รากฟันเทียมในบริเวณที่เคยถูกถอนฟันไประยะหนึ่งแล้ว เป็นวิธีปกติที่ทำกันโดยทั่วไป สามารถทำได้เกือบทุกกรณี การผ่าตัดใส่รากฟันเทียมแบบนี้ ทำเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป 1 ซี่ หลายซี่ หรือ ใส่รากเทียมทั้งปาก

อย่างไรก็ดี โดยปกติแล้วภายหลังการถอนฟัน มักจะมีการยุบตัวของกระดูก ทำให้กระดูกมีความบางกว่าปกติ ดังนั้นการใส่รากเทียมภายหลังการถอนฟันที่ทิ้งช่วงเป็นเวลานาน มักจะต้องทำการปลูกกระดูกร่วมด้วย เพื่อให้กระดูกบริเวณนั้นมีความหนาและแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับการใส่รากฟันเทียม

การใส่รากเทียมภายหลังการถอนฟันในทันที (Immediate implant placement)

เคสส่วนใหญ่มากกว่า 95 % ทันตแพทย์เฉพาะทางของเราสามารถถอนฟันแล้วใส่รากฟันเทียมได้ทันที เราพบว่าคนไข้มักจะชอบการรักษาแบบนี้ เพราะทำการผ่าตัดไปเลยในครั้งเดียวกับที่มีการถอนฟัน ไม่ต้องมาหลายรอบ ประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย เวลาในการรักษา ซึ่งในบางกรณีคนไข้อาจสามารถใส่ครอบหรือสะพานฟันบนรากฟันเทียมได้เลยด้วย

การใส่รากฟันเทียมพร้อมทำครอบฟันทันที ในวันเดียว (One day implant)

สามารถทำร่วมกับการใส่รากฟันเทียมแบบปกติ และ การใส่รากฟันเทียมภายหลังการถอนฟันในทันที โดยเป็นการใส่ครอบฟัน หรือ สะพานฟันแบบชั่วคราวยึดลงไปที่รากฟันเทียมในวันเดียวกับที่มีการทำทันตกรรมรากฟันเทียม

 

SWC Dental Line
SWC Dental Phone

การทดแทนฟันบนรากฟันเทียมมีอยู่กี่แบบ?

กรณีฟันหายไป 1 ซี่

ครอบฟันบนรากฟันเทียม
คลินิกทันตแพทย์สว่าง ทันตกรรมรากฟันเทียม
สะพานฟันบนรากฟันเทียม
โดยปกติแล้ว การใช้รากฟันเทียม 2 ราก จะสามารถทดแทนฟันที่หายไป 3-4 ซี่ในบริเวณเดียวกันได้
การทำสะพานฟันทดแทนฟันแท้

ฟันปลอมบางส่วนถอดได้บนรากฟันเทียม

การใช้รากเทียมมาช่วยในฟันปลอมบางส่วนถอดได้ ที่ไม่มีฟันหลักด้านหลัง จะช่วยลดการขยับ และ จุดกดเจ็บบนสันเหงือกลงได้

รากฟันเทียมราคาดี ทันตแพทย์สว่าง

กรณีฟันหายไป ทั้งปาก

ในคนไข้ที่ไม่มีฟันธรรมชาติหลงเหลืออยู่เลย รากฟันเทียมจะช่วยทำให้ฟันปลอมมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างมาก โดยสามารถทำได้ 2 ชนิด

ฟันปลอมทั้งปากถอดได้บนรากเทียม
 
ในกรณีนี้จะใช้รากฟันเทียม 2-4 ราก เพื่อช่วยยึดฟันปลอมถอดได้ให้แน่น และ เคี้ยวได้ดีขึ้น
ในคนไข้ที่สันเหงือกบางและเล็ก รากฟันเทียมตัวเล็ก (Mini-implant) อาจเป็นทางเลือก เพื่อหลีกเลี่ยงการปลูกกระดูก ลดระยะเวลาในการรักษา และ ลดค่าใช้จ่ายลงได้ รากเทียมรังสิต ทันตแพทย์สว่าง

การปลูกกระดูกทำไปเพื่ออะไร?

เนื่องจากรากฟันเทียมจะต้องมีกระดูกหุ้มโดยรอบทั้งหมด แต่การถอนฟันจะทำให้เกิดการยุบตัวลงของกระดูกตามธรรมชาติ ทำให้ในบางบริเวณ ขนาดของกระดูกบางและเล็กกว่าขนาดของรากฟันเทียม การปลูกกระดูกจึงทำเพื่อทดแทนกระดูกที่ยุบตัวลง ทำให้รากเทียมอยู่ในกระดูกทั้งหมด ลดการเกิดปัญหาที่จะตามมาในอนาคต

ศูนย์รากเทียม ทันตแพทย์สว่าง

รากเทียมที่ไหนดี ทันตแพทย์สว่าง

การดูแลรักษารากเทียมทำอย่างไร?

ดูแลเหมือนฟันธรรมชาติทั่วไป โดยอาจมีแปรงชนิดพิเศษที่มีขนาดเล็กเพื่อช่วยทำความสะอาด เนื่องจากรากฟันเทียมทำมาจากไทเทเนียม ดังนั้นจึงไม่เกิดฟันผุ แต่ถ้าไม่ดูแลรักษาความสะอาด ก็จะทำให้เกิดเหงือกอักเสบ รอบ ๆ รากเทียมได้ ดังนั้น คนไข้ควรแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวัน และกลับมาให้ทันตแพทย์ตรวจเอ็กซเรย์และ ทำความสะอาดช่องปากทุก 6 เดือน ก็จะสามารถป้องกันการอักเสบได้ในระดับหนึ่ง

ไม่รู้ว่าจะทำรากเทียมที่ไหนดี เลือกคลินิกทันตแพทย์สว่าง ศูนย์รากเทียมราคามาตรฐาน เพื่อคนย่านดอนเมือง คลองหลวง ลำลูกกา ปทุมธานี และรังสิต ให้การรักษาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ภควัตร ชาตริยานุโยค ทันตแพทย์อเมริกันบอร์ด 2 ใบคนเดียวในไทยและเอเชียแปซิฟิก หากยังไม่สะดวกเดินทาง ต้องการติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาเบื้องต้นและนัดหมายเพื่อเข้าพบทันตแพทย์ หรือสอบถามราคาค่ารักษาและรายละเอียดในด้านอื่นเพิ่มเติม สามารถแอดไลน์ @swcdental (มี @ ด้วย) หรือ โทร. 064-465-0565 เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00-20.00 น.