ค่าบริการทำ จัดฟัน จัดฟันใส รักษารากฟัน ครอบฟัน รังสิต

 

คลินิกทันตแพทย์สว่างพร้อมให้บริการรักษาด้านทันตกรรมทุกรูปแบบ สำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความต้องการพิเศษ โดยราคาทำฟันที่คลินิกทันตแพทย์สว่าง เป็นค่าบริการทันตกรรมที่ได้มาตรฐาน ประเมินจากปัญหาฟันและช่องปากของผู้เข้ารับบริการแต่ละเคสโดยเฉพาะ ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แอบแฝง นอกจากนี้ เรายังเป็นคลินิกทำฟันที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาที่ครบครัน ทันสมัย ได้มาตรฐานอเมริกา พร้อมด้วยห้องทันตกรรมที่ได้รับการออกแบบเฉพาะ เพื่อให้สามารถรองรับการรักษาได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่การขูดหินปูน อุดฟัน และการถอนฟันแบบทั่วไป ไปจนถึงการรักษาที่มีความซับซ้อน เช่น การจัดฟัน ครอบฟัน รากฟันเทียม วีเนียร์ และการผ่าตัดขากรรไกร

 

อัตราค่ารักษาฟัน ค่าทำฟัน คลินิกทันตแพทย์สว่าง

ค่าบริการจัดฟัน
เริ่มต้นที่ 45,000 บาท
เริ่มต้นที่ 55,000 บาท
ค่าบริการฟันปลอม
เริ่มต้นที่ 50,000 บาท
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการรักษา
เริ่มต้นที่ 10,000 บาท
เริ่มต้นที่ 30,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ เริ่มต้นที่ 3,000 บาท
ฟันปลอมทั้งปาก เริ่มต้นที่ 30,000 บาท
ค่าบริการทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
เริ่มต้นที่ 6,000 บาท
เริ่มต้นที่ 6,000 บาท
เริ่มต้นที่ 5,000 บาท
ค่าบริการทันตกรรมทั่วไป
เริ่มต้นที่ 800 บาท
เริ่มต้นที่ 800 บาท
เริ่มต้นที่ 6,000 บาท
เริ่มต้นที่ 2,000 บาท
ค่าบริการศัลยกรรมช่องปาก
เริ่มต้นที่ 800 บาท
เริ่มต้นที่ 2,000 บาท
ค่าบริการทันตกรรมอื่น ๆ
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการรักษา
ขึ้นอยู่กับการประเมิน
ของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา
ขึ้นอยู่กับชนิดของการรักษา