6 ประเภทฟันที่ต้องครอบฟัน ช่วยกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ
ภาพจำลองฟันที่ต้องครอบฟัน

เมื่อพูดถึง ‘การครอบฟัน’ เชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยอาจจินตนาการถึงทันตกรรมการครอบฟัน เพื่อให้ฟันดูขาวสะอาดตาและสวยงามยิ่งกว่าเดิม แต่รู้ไหมว่าในความเป็นจริงแล้ว การครอบฟันถือเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่มีประโยชน์มากกว่าเรื่องความสวยงาม มีคนจำนวนไม่น้อยมีฟันที่ควรครอบฟันเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งทันตกรรมประเภทนี้ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาฟันได้หลากหลาย และนี่คือประเภทของฟันที่ควรใช้วิธีการครอบฟันช่วยในการรักษา รวมถึงเกร็ดความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการทำครอบฟันที่คุณควรรู้

6 ประเภทฟันที่ต้องครอบฟัน

การครอบฟันหรือ Dental Crown คือการบูรณะและปกป้องฟันที่ได้รับความเสียหาย ด้วยการใช้วัสดุประเภทต่าง ๆ ครอบลงบนฟันซี่นั้น ทำให้ฟันมีรูปร่างใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ รวมถึงสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำได้ทั้งกับฟันหน้า ฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อย และฟันกรามใหญ่ โดยฟันที่ควรครอบฟันเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ มี 6 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

1. ฟันที่สูญเสียเนื้อฟันไปเกือบทั้งซี่

ฟันประเภทนี้ เป็นฟันที่ได้รับความเสียหายรุนแรง ส่วนมากมักเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุ หรือเป็นฟันที่ผุลุกลามจนไม่สามารถบูรณะได้ด้วยการอุดฟัน จึงจำเป็นต้องทำครอบฟันแทน

2. ฟันที่ผ่านการรักษาครองรากฟันมาแล้ว

ฟันที่ควรครอบฟันประเภทถัดมา คือฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟัน ซึ่งเป็นการรักษาที่ต้องกรอเนื้อฟันออกไปค่อนข้างมาก จึงจำเป็นต้องทำครอบฟันเพื่อปกป้องฟันซี่นั้นเอาไว้

3. ฟันที่ผ่านการทำรากฟันเทียมมาแล้ว

การทำรากฟันเทียม เป็นการฝังรากฟันเทียมลงในกระดูกขากรรไกร ทำให้ต้องมีการครอบฟันเพื่อให้ฟันซี่นั้นสามารถใช้งานได้ตามปกติ กล่าวได้ว่าครอบฟันเป็นส่วนหนึ่งของการทำรากฟันเทียมนั่นเอง

4. ฟันที่ทำสะพานฟัน

ครอบฟันถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำสะพานฟัน เพื่อให้ฟันทั้งสองซี่ระหว่างช่องว่างมีความแข็งแรงเพียงพอ ทำให้การทำสะพานฟันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5. ฟันที่มีรูปร่างผิดรูป

ฟันที่มีรูปร่างผิดปกติ เช่น ฟันซี่เล็กเกินไป ฟันที่มีรูปร่างคล้ายหมุด การครอบฟันจะช่วยปรับรูปร่างให้เหมือนฟันปกติได้

6. ฟันที่มีปัญหาด้านการสบฟัน

สืบเนื่องมาจากฟันรูปร่างผิดรูป อาจส่งผลต่อการสบฟันได้ ดังนั้น ฟันที่มีปัญหาด้านการสบฟัน จึงถือเป็นอีกหนึ่งประเภทฟันที่ควรครอบฟันเช่นกัน
จาก 6 ประเภทฟันที่ต้องครอบฟัน เราจึงสามารถสรุปได้ว่า ฟันที่ควรได้รับการทำครอบฟัน คือ ฟันที่อ่อนแอหรือเปราะบางจากสาเหตุต่าง ๆ รวมทั้งเคยสูญเสียเนื้อฟันจากการรักษาหรืออุบัติเหตุ เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ฟันกลับมาใช้งานได้อย่างเป็นปกติ

ประเภทของการทำครอบฟันที่ควรรู้

การทำครอบฟันแบ่งประเภทตามวัสดุที่ใช้ ในปัจจุบัน ทันตแพทย์นิยมใช้วัสดุครอบฟัน 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ครอบฟันแบบเซรามิกผสมโลหะ ครอบฟันแบบเซรามิกล้วน และครอบฟันแบบโลหะล้วน แต่ละประเภทมีรายละเอียดต่างกัน ดังนี้

 • ครอบฟันเซรามิกผสมโลหะ : ใช้โครงภายในเป็นโลหะแล้วฉาบด้วยเซรามิกอีกชั้น แข็งแรง คงทน แต่หากใช้งานเป็นเวลานาน อาจทำให้สีขอบเหงือกคล้ำได้
 • ครอบฟันเซรามิกล้วน : มีความสวยงามใกล้เคียงฟันธรรมชาติที่สุด มีความแข็งแรงสูง เหมาะกับการทำครอบฟันหน้าและฟันกราม  
 • ครอบฟันโลหะล้วน : มีความแข็งแรงที่สุด แต่สีเป็นสีโลหะ จึงไม่เหมาะกับการทำครอบฟันหน้า และควรใช้ครอบฟันกรามใหญ่มากกว่า

ทันตแพทย์กำลังตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อทำครอบฟัน

สรุปขั้นตอนสำคัญในการทำครอบฟัน

หากคุณมีฟันที่ต้องครอบฟัน แต่ยังกังวลว่าการทำครอบฟันจะเจ็บไหม มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง คำตอบก็คือไม่ต้องกังวล เพราะทันตแพทย์จะให้ยาชาเพื่อลดความเจ็บปวดและเสียวฟันตอนกรอฟัน ส่วนขั้นตอนในการทำครอบฟัน จะแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้

 • นัดวางแผนการรักษากับทันตแพทย์ เพื่อพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเอกซเรย์เพื่อตรวจสภาพช่องปาก
 • ทันตแพทย์ทำการกรอฟันเพื่อรองรับครอบฟันที่สร้างขึ้นใหม่
 • คนไข้เลือกประเภทครอบฟันและสีฟัน จากนั้นทันตแพทย์จะใส่ครอบฟันชั่วคราวระหว่างรอครอบฟันจริงเสร็จ
 • ใส่ครอบฟันจริง เช็กการสบฟัน ตรวจความเรียบร้อยของรอยต่อและเคลือบผิวฟัน และยึดครอบฟันให้แน่น
 • นัดติดตามอาการเพื่อตรวจดูว่าครอบฟันที่ใส่ไป สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่

ข้อดีของการทำครอบฟัน

สุดท้าย เราขอสรุปข้อดีของการทำครอบฟัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ที่มีฟันที่ควรครอบฟัน รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าการลงทุนทำครอบฟันจะคุ้มค่าหรือไม่ โดยการทำครอบฟัน มีข้อดีดังต่อไปนี้

 • ช่วยปกป้องฟันที่มีสภาพอ่อนแอ หรือเคยได้รับความเสียหายรุนแรงไม่ให้หัก บิ่น หรือผุ
 • ทำให้ฟันมีรูปร่างที่สมบูรณ์และมีสีสันที่สวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ
 • ทำให้ฟันที่เคยได้รับความเสียหายรุนแรงสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
 • เป็นองค์ประกอบสำคัญในการใส่รากฟันเทียมและการทำสะพานฟัน 

อยากรับคำปรึกษาเรื่องการทำครอบฟัน หรือปัญหาสุขภาพฟันด้านอื่น ๆ สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพฟัน พร้อมรับคำปรึกษาในการทำทันตกรรมที่เหมาะสมได้เลยที่ คลินิกทันตแพทย์สว่าง คลินิกทันตกรรมที่มีทันตแพทย์เฉพาะทางครอบฟันย่านรังสิต มั่นใจด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี ได้รับการรับรองและอบรมจากสถาบันชั้นนำมากมาย รวมถึงได้รับการรับรองจากทั้ง American Board of Oral Implantology และ American Board of Prosthodontics ที่เดียวใน เอเชียแปซิฟิค สอบถามข้อมูลและนัดหมายเข้าพับทันตแพทย์ได้ที่โทร. 02-531-3231 และ 064-465-0565 หรือ @swcdental (มี @ ด้วย) พร้อมเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 9.00-20.00 น.

ข้อมูลอ้างอิง: 

 1. Dental Crowns. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 จาก https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/10923-dental-crowns