คุณลุงแสวง

คุณลุงแสวง อายุ 92 ปี ไม่สามารถใช้ฟันปลอมชุดเก่าที่มีอยู่เพื่อเคี้ยวอาหารได้ดี จึงได้มาทำรากเทียมตัวเล็กเพื่อยึดฟันปลอมล่างให้สามารถใช้งานได้ดี เคี้ยวอาหารได้อย่างอร่อย