คำนิยมจากคุณ อาทร
คุณอาทรได้ทำรากเทียมไป 10 ซี่ เป็นแบบสะพานฟันติดแน่น
เพื่อแทนฟันปลอมถอดได้อันเก่าที่ใช้งานได้ไม่ดี