ใช้เวลาในการรักษานานแค่ไหน
โดยปกติจะใช้เวลา 2-3 เดือน แต่ถ้าต้องใส่รากเทียมร่วมด้วย จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 2-4 เดือน