โรคปริทันต์รักษาแล้วมีโอกาสหายหรือไม่

การรักษาโรคนี้ต้องมาพบทันตแพทย์เพื่อทำการรักษา และต้องกลับมาตรวจอยู่เป็นระยะ จึงจะสามารถควบคุมการลุกลามของโรคได้