Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    โรคปริทันต์รักษาแล้วมีโอกาสหายหรือไม่

    การรักษาโรคนี้ต้องมาพบทันตแพทย์เพื่อทำการรักษา และต้องกลับมาตรวจอยู่เป็นระยะ จึงจะสามารถควบคุมการลุกลามของโรคได้