โดยปกติแล้วใช้เวลากี่ครั้ง และ นานเท่าไหร่ ในการทำฟันปลอม
ขึ้นกับตำแหน่ง และ จำนวนฟันที่จะต้องใส่ โดยปกติแล้ว ในกรณีหายไป 1-3 ซี่ ใช้เวลาอย่างน้อย 2 ครั้ง ภายในเวลา 3 วัน สำหรับฟันปลอมฐานพลาสติก และ ประมาณ 3 ครั้ง ภายในเวลา 2 อาทิตย์ สำหรับฟันปลอมฐานโลหะ