เมื่อไหร่ จึงต้องมาอุดฟัน
เมื่อเห็นรอยดำ รู้สึกว่าเศษอาหารเริ่มติดระหว่างซอกฟัน หรือ มีอาการเสียวฟัน