Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    เมื่อไหร่ จึงต้องมาอุดฟัน
    เมื่อเห็นรอยดำ รู้สึกว่าเศษอาหารเริ่มติดระหว่างซอกฟัน หรือ มีอาการเสียวฟัน