เคยรักษารากฟันมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปทำครอบฟัน แล้วที่อุดชั่วคราวหลุด ต้องทำอย่างไร

ควรรีบกลับไปพบทันตแพทย์ในทันที เพราะแบคทีเรียสามารถเข้าไปในคลองรากฟันที่รักษาไปแล้วได้ ถ้าไปช้า อาจต้องทำการรักษารากฟันใหม่