อยากผ่าตัดทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า สามารถทำได้ระหว่างจัดฟันหรือไม่
ไม่ควร เพราะ การจัดฟันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปหน้าบางส่วน ดังนั้นการทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าควรทำหลังจากการจัดฟันเสร็จ หมอศัลยกรรมตกแต่งจะได้ทำการประเมินได้ถูกต้อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำจมูก)