อยากจัดฟันแบบดามอน ทำได้หรือไม่
การจัดฟันแบบดามอน เป็นการจัดฟันแบบใส่เครื่องมือติดแน่นชนิดหนึ่ง โดยทันตแพทย์จัดฟันจะใช้ดุลยพินิจว่า เครื่องมือชนิดนี้เหมาะสมกับคนไข้หรือไม่