Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    หลังจากฟอกสีฟัน ฟันจะกลับมาเหลืองอีกหรือไม่
    ฟันอาจกลับมามีสีเหลืองขึ้นเล็กน้อยหลังจากการฟอกสีฟันได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการสูบบหรี่ และ ดื่มชา กาแฟ ของคนไข้ ทั้งนี้ทั้งนั้นสีที่เข้มขึ้นก็จะไม่กลับไปเข้มเท่ากับสีก่อนการฟอกสีฟัน สามารถแก้ได้ด้วยการใส่เจลฟอกสีฟันในถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคลแบบทำที่บ้านประมาณ 1 อาทิตย์