หลังจากฟอกสีฟัน ฟันจะกลับมาเหลืองอีกหรือไม่
ฟันอาจกลับมามีสีเหลืองขึ้นเล็กน้อยหลังจากการฟอกสีฟันได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการสูบบหรี่ และ ดื่มชา กาแฟ ของคนไข้ ทั้งนี้ทั้งนั้นสีที่เข้มขึ้นก็จะไม่กลับไปเข้มเท่ากับสีก่อนการฟอกสีฟัน สามารถแก้ได้ด้วยการใส่เจลฟอกสีฟันในถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคลแบบทำที่บ้านประมาณ 1 อาทิตย์