วีเนียร์ คืออะไร
การทำเคลือบผิวฟัน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผิวหน้าฟันเดิมที่ไม่สวย ให้มีสีและรูปร่างที่สวยงามด้วยวัสดุทางทันตกรรม