Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    วีเนียร์ คืออะไร
    การทำเคลือบผิวฟัน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผิวหน้าฟันเดิมที่ไม่สวย ให้มีสีและรูปร่างที่สวยงามด้วยวัสดุทางทันตกรรม