วัสดุที่ใช้ทำเป็นอะไร

มี 2 แบบ 1. Composite resin คือ วัสดุสีเหมือนฟัน ที่เราใช้อุดฟันในปัจจุบัน 2. Porcelain ซึ่งนิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน