Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    วัสดุที่ใช้ทำเป็นอะไร

    มี 2 แบบ 1. Composite resin คือ วัสดุสีเหมือนฟัน ที่เราใช้อุดฟันในปัจจุบัน 2. Porcelain ซึ่งนิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน