ลูกมีฟันหน้าบนขึ้นมาแต่ฟันหน้าล่างคร่อมฟันบนอยู่ ควรทำอย่างไรดี
ควรรีบพามาหาทันตแพทย์ให้เร็วที่สุด เพื่อให้ทันตแพทย์จัดฟันพิจารณาว่าจะทำการรักษาวิธีใดและช่วงเวลาไหนที่จะได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด