Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    ลูกกลัวทันตแพทย์ ไม่กล้าไปทำฟัน ทำอย่างไรดี
    ยิ่งกลัวต้องยิ่งพามาหาทันตแพทย์ แต่อย่าพามาตอนมีอาการปวดฟัน ควรพามาครั้งแรกตั้งแต่ยังไม่มีอาการอะไร โดยทันตแพทย์จะมีวิธีทำให้เด็กๆ คุ้นเคยกับการทำฟัน ไม่เกิดอาการตื่นกลัว ค่อยๆปรับพฤติกรรมจนเด็กไม่กลัวการทำฟัน การพาเด็กมาเจอทันตแพทย์ครั้งแรกตอนมีอาการปวดนั้น ทันตแพทย์จะต้องทำการรักษาเพื่อให้หายปวด ซึ่งมักจะต้องมีการฉีดยาชา ทำให้เด็กกลัว ไม่กล้ามาทำฟันอีก