รากเทียมทำไปแล้ว มีปัญหาฟันผุได้หรือไม่
ไม่มี เพราะรากเทียมทำมาจากไทเทเนียม อย่างไรก็ดี หากคนไข้ไม่ดูแลทำความสะอาด ก็อาจมีปัญหาการอักเสบของเหงือกรอบๆรากเทียมตามมาได้ ดังนั้นการมาตรวจเช็คสุขภาพฟันทุก 6 เดือน และทำความสะอาดฟัน จึงมีส่วนสำคัญในการลดปัญหาเหล่านี้