รากเทียมทำไปแล้วอยู่ได้นานแค่ไหน ปลอดภัยหรือไม่
จากการวิจัยที่มีมามากกว่า 50 ปี รากเทียมมีความสำเร็จของการรักษาสูงถึง 95% (ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับการทดแทนฟันด้วยวิธีอื่น ในทางการแพทย์ไม่มีการรักษาใดที่ให้ผล 100%) หากคนไข้ดูแลรักษา ทำความสะอาดได้ดี รากเทียมก็จะสามารถอยู่กับคุณไปได้นาน ทั้งนี้ขึ้นกับความชำนาญของทันตแพทย์ที่ให้การรักษาด้วย