ยาสีฟันที่ผสมสารฟอกสีฟันใช้ได้ดีหรือไม่
การฟอกสีฟันที่จะได้ผลดีจะต้องมีปริมาณและเวลาที่เหมาะสม ดังนั้นการแปรงฟันด้วยยาสีฟันพวกนี้จึงแทบไม่ได้ช่วยให้สีฟันขาวขึ้นเลย