Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    ยาสีฟันที่ผสมสารฟอกสีฟันใช้ได้ดีหรือไม่
    การฟอกสีฟันที่จะได้ผลดีจะต้องมีปริมาณและเวลาที่เหมาะสม ดังนั้นการแปรงฟันด้วยยาสีฟันพวกนี้จึงแทบไม่ได้ช่วยให้สีฟันขาวขึ้นเลย