Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    มีข้อควรระวังอะไรหรือไม่หลังฟอกสีเหงือก
    หลังทำการฟอกสีเหงือกควรงดอาหารรสจัด และอาหารร้อน ใน 1 สัปดาห์แรก งดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง 1 – 2 สัปดาห์แรก โดยสามารถแปรงฟันได้ตามปกติ แต่ควรงดใช้น้ำยาบ้วนปาก เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้