มีข้อควรระวังอะไรหรือไม่หลังฟอกสีเหงือก
หลังทำการฟอกสีเหงือกควรงดอาหารรสจัด และอาหารร้อน ใน 1 สัปดาห์แรก งดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง 1 – 2 สัปดาห์แรก โดยสามารถแปรงฟันได้ตามปกติ แต่ควรงดใช้น้ำยาบ้วนปาก เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้