ฟันแท้ซี่แรกจะขึ้นเมื่ออายุเท่าไหร่
ฟันแท้ซี่แรกคือ ฟันกรามใหญ่ซี่ที่ 1 จะขึ้นข้างหลังถัดไปจากฟันกรามน้ำนมซี่สุดท้าย ตอนอายุ 6 ปี ซึ่งผู้ปกครองมักจะเข้าใจผิด คิดว่าเป็นฟันน้ำนมที่เพิ่งขึ้นอีกซี่หนึ่ง แต่จริงๆแล้วเป็นฟันแท้ จึงไม่ดูแลรักษาให้ดี ทำให้เกิดฟันผุได้ง่าย และมักถูกถอนออกไปในที่สุด