ฟันเรียงตัวผิดปกติ ควรจะจัดฟันเมื่อใด
ควรมาพบทันตแพทย์จัดฟัน เมื่อมีอายุ ประมาณ 7-9 ขวบ เพื่อทำการตรวจและวินิจฉัยว่าคนไข้จะต้องรับการจัดฟันหรือไม่ และควรจะเริ่มทำเมื่อใด เพราะในช่วงอายุนี้ อาจทำการรักษาที่สามารถกระตุ้นหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของขากรรไกรที่ผิดปกติ ทำให้ลดความยุ่งยากและความซับซ้อนของการรักษาในอนาคตได้