ฟันสึกเกิดจากอะไร
1.นอนกัดฟัน
2.โรคบางชนิด เช่น โรคกรดไหลย้อน โรคบูลีเมีย เป็นต้น
3.คนไข้ที่สูญเสียฟันไปหลายซี่ ทำให้ฟันที่เหลือเกิดการสึกลงอย่างรวดเร็วจากการใช้เคี้ยวอยู่เพียงไม่กี่ซี่