ฟันปลอมถอดได้ ทำไปแล้ว ใช้ได้นานเท่าไหร่
โดยปกติ แนะนำให้ทำใหม่ ทุกๆ 5 ปี เนื่องจาก การละลายตัวของกระดูกและเหงือกที่รองรับฟันปลอม จะทำให้ฟันปลอมหลวมไม่แนบกับสันเหงือก และการสึกของฟันพลาสติกจะทำให้เคี้ยวไม่ละเอียด หรือ เคี้ยวไม่โดน