ฟันปลอมถอดได้มีกี่แบบ
มี 2 แบบ แบบฐานพลาสติก และ ฐานโลหะ