ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก ใช้เวลาในการทำกี่ครั้ง และ นานเท่าไหร่
ใช้เวลาอย่างน้อย 5 ครั้ง ภายใน 4-5 อาทิตย์