ฟันปลอมฐานโลหะ ต่างจากฐานพลาสติกอย่างไร
แข็งแรงกว่า ขนาดเล็กและบางกว่า รำคาญน้อยกว่า ทำความสะอาดได้ง่ายกว่า ลดกลิ่นที่เกิดจากคราบอาหาร และแบคทีเรียที่เกาะในพลาสติกได้ดีกว่า แต่ค่าใช้จ่ายมากกว่า