ฟันน้ำนม มีความสำคัญอย่างไร
1.ใช้ในการบดเคี้ยวอาหาร ก่อนฟันแท้ขึ้น เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบสมบูรณ์ ซึ่งมีความสำคัญต่อพัฒนาการในเด็ก
2. ใช้ในการพูด ถ้าลูกน้อยมีฟันน้ำนมไม่ครบ ก็อาจทำให้พัฒนาการในการพูดช้าลงได้
3. เก็บที่ไว้ให้ฟันแท้ขึ้น ถ้าถูกถอนไปก่อนกำหนด จะทำให้ฟันซี่อื่นล้มเข้ามาในช่องว่าง ฟันแท้ที่อยู่ข้างใต้จะไม่มีที่พอจะให้ขึ้น ทำให้ฟันแท้ซี่นั้นๆขึ้นมาเก หรือ คุดอยู่ข้างในกระดูกได้