Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    ฟันน้ำนมผุ ทำไมต้องอุดฟันหรือรักษารากฟันด้วย ถอนไปเลยได้หรือไม่
    เนื่องจากฟันน้ำนมมีหน้าที่ในการบดเคี้ยว การพูด และ เก็บที่ไว้ให้ฟันแท้ขึ้น ถ้าถอนออกไปก่อนกำหนดที่ฟันแท้จะขึ้น ก็จะทำให้ลูกมีปัญหาต่างๆ ดังที่ตอบไว้ในคำถามข้างต้น