ฟันน้ำนมซี่แรกจะขึ้นเมื่ออายุเท่าไหร่
ฟันนำ้นมซี่แรกคือฟันหน้าล่าง จะขึ้นเมื่ออายุ 6 เดือน