ฟันน้ำนมซี่สุดท้ายจะขึ้นเมื่ออายุเท่าไหร่
ฟันนำ้นมซี่สุดท้ายคือฟันกรามน้ำนมซี่ที่ 2 โดยจะขึ้นเมื่ออายุ 2 ปี ซึ่งฟันที่ขึ้นหลังจากอายุนี้ไปแล้วจะเป็นฟันแท้เท่านั้น (ในกรณีที่ฟันขึ้นตามปกติ)