Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    ฟันที่มีอาการปวดหรือเคยปวด อุดฟันได้หรือไม่
    ไม่ได้ เพราะเชื้อโรคได้เข้าไปถึงโพรงประสาทฟันแล้ว ถ้าอุดก็จะไม่ทำให้หายปวดหรือจะปวดมากขึ้น ฟันซี่นั้นๆ จะต้องทำการรักษารากฟัน จึงจะหายปวด