Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    ฟลูออไรด์เสริม จำเป็นหรือไม่
    ต้องดูว่าน้ำที่ดื่มนั้นมีฟลูออไรด์ผสมอยู่มากน้อยเพียงใด การสั่งจ่ายฟลูออไรด์เสริมต้องทำโดยทันตแพทย์เท่านั้น เพราะถ้าได้รับในปริมาณที่มากเกินไป จะทำให้ฟันตกกระ เปลี่ยนสีได้