ทำไมรากเทียมจึงมีค่าใช้จ่ายที่สูง
เนื่องจากรากเทียมที่คลินิกทันตแพทย์สว่างใช้ เป็นวัสดุที่มีคุณภาพและมาตรฐานอันดับต้นๆของโลก คัดสรรมาโดยการวิจัยที่มีมายาวนาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการรักษาบวกกับความรู้และประสบการณ์ของทันตแพทย์ที่ต้องได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ จึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่ารากเทียมจะอยู่กับคุณไปได้อีกนาน ทำให้ค่ารักษาดูเหมือนจะสูงโดยทั้งที่จริงแล้วไม่ได้สูงเลยเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการใช้งานที่เหมือนฟันธรรมชาติที่คนไข้ได้รับ