ทำไมรักษาโรคเหงือกต้องมาทำหลายครั้ง

เนื่องจากต้องใช้เครื่องมือลงไปทำความสะอาดในทุกส่วนรอบๆรากฟัน ของฟันทุกซี่ในปาก จึงใช้เวลานานในการรักษา