ทำไมฟันที่รักษารากฟันจึงต้องทำเดือยฟัน

เนื่องจากเนื้อฟันเหลือน้อยจากฟันที่ผุไปมาก ไม่เพียงพอที่จะให้ครอบฟันยึดอยู่ได้ การทำเดือยฟันนั้น ทำเพื่อทดแทนเนื้อฟันส่วนที่ถูกทำลายไปเพื่อให้ครอบฟันสามารถยึดอยู่ได้