ทำไมบางครั้งหลังอุดฟันไปแล้วยังมีอาการเสียวฟันอยู่
เนื่องจากฟันได้รับการกระทบกระเทือนจากฟันผุ และการกรอฟัน ทำให้อาการเสียวฟันคงอยู่ได้หลังอุดฟันเสร็จ โดยอาการนี้ควรจะค่อยๆลดน้อยลงและหายไปใน 1-3 อาทิตย์ ถ้าไม่หายควรรีบกลับมาพบทันตแพทย์