Make an appointment.

คนไข้สามารถขอนัดเวลากับเราได้ โดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างนี้ ทางคลินิกจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการนัดค่ะ


    วัน/เวลานัด

    ทำไมบางครั้งจึงเกิดการเสียวฟัน
    ในบางครั้งอาจเกิดอาการเสียวฟันได้จากผิวฟันที่แห้งระหว่างการฟอกสีฟัน ซึ่งจะกลับมาเป็นปกติในเวลาประมาณ 3-4 วัน หรืออาจใช้ยาสีฟันลดการเสียวฟันเพื่อช่วยบรรเทาได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นการฟอกสีฟันที่บ้านแบบถาดเฉพาะบุคคลจะเกิดการเสียวฟันได้น้อยที่สุด