ทำไมบางครั้งจึงเกิดการเสียวฟัน
ในบางครั้งอาจเกิดอาการเสียวฟันได้จากผิวฟันที่แห้งระหว่างการฟอกสีฟัน ซึ่งจะกลับมาเป็นปกติในเวลาประมาณ 3-4 วัน หรืออาจใช้ยาสีฟันลดการเสียวฟันเพื่อช่วยบรรเทาได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นการฟอกสีฟันที่บ้านแบบถาดเฉพาะบุคคลจะเกิดการเสียวฟันได้น้อยที่สุด