ทำไมต้องใส่ฟันปลอม
เพราะการที่ฟันหายไปนั้นทำให้ฟันซี่อื่นๆ ล้มเข้าหาช่องว่าง มีผลให้ฟันเก เกิดเศษอาหารติดเวลาเคี้ยว มีผลต่อระบบขากรรไกร และการบดเคี้ยว จากการไม่เคี้ยวข้างที่มีฟันหายไป และหากปล่อยไว้นานๆ อาจทำให้ใส่ฟันในอนาคตไม่ได้ หรือ อาจต้องจัดฟันก่อนเพื่อปรับแนวฟันให้เป็นปกติก่อนการใส่ฟัน ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เสียเวลาในการรักษานานขึ้น